ΚοινωνικάΤοπικά Νέα

Άδεια για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών παρά το Grammar School

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε τη συγκατάθεσή του για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών, σε πάροδο  του υπεραστικού δρόμου Ανθούπολης-Παλαιχωρίου στην Πάνω Δευτερά, πλησίον του Grammar School.

Σε έκθεση της η Περιβαλλοντική Αρχή, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2021 αναλύει όλες τις παραμέτρους και αιτιολογεί τη θέση της για παραχώρηση άδειας πρατηρίου σε εταιρεία, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι η   Staroil. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η απόσταση από ευαίσθητους αποδέκτες όπως το σχολείο και η υφιστάμενη κατοικία, εμπίπτει στις πρόνοιες για δημιουργία πρατηρίου, με βάση την Δήλωση Πολιτικής, ενώ σύμφωνα και με το Υπουργείο Υγείας, οι αιτούμενες αποστάσεις δεν πρόκειται να επιφέρουν οποιαδήποτε επίπτωση στην υγεία των περίοικων.

Στο πρατήριο πετρελαιοειδών θα γίνεται αποθήκευση και πώληση πετρελαιοειδών, με σκοπό την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον θα ανεγερθεί γραφείο, κουζίνα, αποθήκη και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Στο πρατήριο θα στεγάζεται επίσης υπόστεγος χώρος για πλύσιμο αυτοκινήτων στο χέρι εμβαδού 30 m2.

H συνολική χωρητικότητα του πρατηρίου ανέρχεται στα 105000lt. Το έργο θα αποτελείται από 3 δεξαμενές αποθήκευσης των πετρελαιοειδών. Τα στοιχεία του τεμαχίου που θα ανεγερθεί είναι Φ/Σχ. 30/27W1, Tμήμα 4, τεμάχιο 262. Το τεμάχιο έχει συνολικό εμβαδόν 3819 m2, ενώ θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα 1350 m2. Το τεμάχιο εντάσσεται σε γεωργική ζώνη Γ3.

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα διαρκέσουν 4 μήνες. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, στο υπό ανάπτυξη τεμάχιο γίνεται καλλιέργεια δημητριακών ενώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη

βλάστηση. Σε απόσταση 200 m ανατολικά βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης και τα γήπεδα ιδιωτικού σχολείου του οποίου οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση 400 m. Σε απόσταση 50 m δυτικά, βρίσκεται υφιστάμενη κατοικία, ενώ η περιβάλλουσα περιοχή έχει γεωργική χρήση.

Στο κεφάλαιο περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά από το έργο και επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, σημειώνεται ότι το έργο προτείνεται να ανεγερθεί σε μικρή απόσταση (20-50 m) από οικίες οι οποίες βρίσκονται στην οικιστική περιοχή της κοινότητας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι βρίσκεται πλησίον σχολείου σε απόσταση περίπου 300 m.

Στην αιτιολόγηση της θετικής απάντησης το Τμήμα Περιβάλλον αναφέρει ότι όλες οι αρμόδιες αρχές (Υπ. Υγείας, Γεωργίας, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έδωσαν το «οκ», ενώ επιπλέον η αναφορά του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, για εφαρμογή του stage Ι και ΙΙ στα πρατήρια, θεωρείται ότι είναι εφικτή η μείωση των επιπτώσεων όσον αφορά την έκλυση οσμών

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close