ΕιδήσειςΚύπρος

Άρχισε σήμερα ο έλεγχος των εργαζόμενων σε λιανικό εμπόριο και κατασκευαστικό τομέα

Άρχισε σήμερα η διεξαγωγή της δειγματοληψίας στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της 1ης φάσης της στρατηγικής, για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.
 
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου, για να προσθέσει ότι οι 14.000 από τις 20.000 εργαστηριακές εξετάσεις απευθύνονται στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και οι 6.000 εξετάσεις στους εργαζόμενους σε εργοτάξια.
 
Σε σχέση με τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, αναφέρεται ότι η έναρξη δειγματοληψίας αρχίζει στις 4 Μαΐου 2020, ενώ από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων.

Το πρόγραμμα αφορά τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις, που έχουν άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, οι 14,000 από τις 20,000 εργαστηριακές εξετάσεις απευθύνονται στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, και οι 6,000 εξετάσεις στους εργαζόμενους σε εργοτάξια.

1. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: Έναρξη δειγματοληψίας στις 4 Μαΐου 2020

 • Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων.
 • Το Πρόγραμμα αφορά τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις που έχουν άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση κοινού, όπως είναι οι πωλητές και οι ταμίες.
 • Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτούν, μπορούν να εξεταστούν ως εξής:
  • Σε επιχειρήσεις μέχρι 3 υπαλλήλους, θα εξετάζεται 1 άτομο ανά υποστατικό,
  • Σε επιχειρήσεις μέχρι 10 υπαλλήλους, θα εξετάζονται 3 άτομα ανά υποστατικό,
  • Σε επιχειρήσεις με πέραν των 10 και λιγότερους από 30 υπαλλήλους, θα εξετάζονται 6 άτομα ανά υποστατικό, και
  • Σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 30 άτομα, θα εξετάζονται 10 άτομα ανά υποστατικό.
  • Η διευθέτηση των ραντεβού θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και όχι κατόπιν προσωπικού ραντεβού και η διεύθυνση της επιχείρησης θα πρέπει να συμπληρώνει το «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19» και να το αποστέλλει στο εργαστήριο της επιλογής της.

2. Εργαζόμενοι σε εργοτάξια: Έναρξη δειγματοληψίας στις 6 Μαΐου 2020

 • Ο έλεγχος στους εργαζόμενους σε εργοτάξια θα γίνει με δύο τρόπους, ως ακολούθως:
  • Οι 3,000 δειγματοληψίες θα γίνουν με τη χρήση κινητών μονάδων στους χώρους των εργοταξίων
  • Για τις υπόλοιπες 3,000 δειγματοληψίες, θα διευθετηθούν ραντεβού στα δειγματοληπτικά κέντρα που όρισε έκαστο εργαστήριο και αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.
  • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών, τα εργαστήρια θα ενημερωθούν μέχρι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020, για τον κατάλογο των εργοταξίων που θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα, καθώς επίσης και ο αριθμός των εξεταζόμενων ανά εργοτάξιο.
  • Για τις επιχειρήσεις που δεν θα περιληφθούν στη δειγματοληψία που θα γίνει με κινητή μονάδα, η διευθέτηση των ραντεβού θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και όχι κατόπιν προσωπικού ραντεβού και η διεύθυνση της επιχείρησης θα πρέπει να συμπληρώνει το «Έντυπο αιτήματος δειγματοληψίας COVID-19» και να το αποστέλλει στο εργαστήριο της επιλογής της.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close