ΕιδήσειςΚόσμοςΚύπρος

Α΄Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά της Απώλειας και Σπατάλης Τροφίμων

Η Γενική Συνέλευση των  Ηνωμένων  Εθνών  όρισε  για πρώτη φορά την 29η Σεπτεμβρίου ως την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά της Απώλειας και Σπατάλης Τροφίμων1.  Η Ε.Ε.  χαιρέτισε αυτή την πρωτοβουλία και ενώνει τις προσπάθειες της στη παγκόσμια αυτή δράση2.

Καθώς η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την πανδημία COVID-19, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε το θέμα του φαγητού μας έχει αλλάξει προς το καλύτερο τους τελευταίους μήνες. Παρόλο που είναι δύσκολο να προβλεφθεί εάν αυτή η τάση θα διαρκέσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2020 δεν θα μπορούσε παρά να είναι η καλύτερη χρονιά για να γιορτάσουμε την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά της Απώλειας και Σπατάλης Τροφίμων.

Στην ΕΕ, περίπου το 20% των τροφίμων που παράγεται χάνεται ή σπαταλάται, με τα νοικοκυριά να παράγουν πάνω από το ήμισυ των συνολικών απορριμμάτων τροφίμων (47 εκατομμύρια τόνους).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το ένα τρίτο όλων των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση χάνεται ή σπαταλάται.

Η απώλεια τροφίμων και τα απόβλητα στις βιομηχανικές χώρες είναι τόσο ψηλά  όσο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά η  κατανομή τους είναι διαφορετική:

• Στις αναπτυσσόμενες χώρες, πάνω από το 40% των απωλειών τροφίμων συμβαίνουν μετά τη συγκομιδή και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

• Στις βιομηχανικές χώρες, πάνω από το 40% εμφανίζεται σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτή.

Για να βοηθήσει τους καταναλωτές να σπαταλούν λιγότερα τρόφιμα, ο ΟΗΕ προτείνει ένα απλό τρόπο δράσης : Να προγραμματίζετε τα γεύματά σας, να γνωρίζετε τις  χρονικές ενδείξεις τους και να αποθηκεύετε τα τρόφιμα σωστά.

Πολλές ευρωπαϊκές ομάδες καταναλωτών, όπως ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ) – μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταναλωτών BEUC3προσπαθούν να δράσουν δυναμικά. Για να ωφεληθούν τόσο το περιβάλλον όσο και οι τσέπες των καταναλωτών, βοηθούν και συμβουλεύουν τους καταναλωτές να μειώσουν την ποσότητα των τροφίμων που καταλήγουν στα σκουπίδια.

Ο BEUC επιπλέον τονίζει και διευκρινίζει σε σχέση  με τις Χρονικές ενδείξεις των τροφίμων : ποιές είναι οι διαφορές;

«Ανάλωση έως»: δηλώνει  μέχρι πότε το φαγητό σας θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση.

«Ανάλωση κατά προτίμηση»: σας ενημερώνει για την ποιότητα του φαγητού σας.  Μετά από αυτήν την ημερομηνία, το φαγητό μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια, αλλά η ποιότητα του μπορεί να μην είναι πλέον η καλύτερη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, εμπιστευτείτε τις αισθήσεις όρασης και όσφρησής σας.

Η στρατηγική «EU Farm to Fork » της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2020, στοχεύει στην ενίσχυση της καταπολέμησης των απορριμμάτων τροφίμων με:

Αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τη σήμανση των χρονικών ενδείξεων στα τρόφιμα   (πρόταση έως το 2022). Μια μελέτη του 2018 που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμά ότι, έως και το 10% των 88 εκατομμυρίων τόνων τροφίμων που σπαταλούνται κάθε χρόνο στην ΕΕ, οφείλονται στη σήμανση των χρονικών ενδείξεων (είτε πρόκειται για παρερμηνεία από τους καταναλωτές είτε για ακατάλληλη χρήση από επιχειρήσεις τροφίμων).

Καθορισμός στόχων σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων (πρόταση έως το 2023).

Διερεύνηση απώλειας τροφίμων  στο στάδιο της παραγωγής και διερεύνηση τρόπων πρόληψης τους.

Έτσι, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης κατά της Απώλειας και Σπατάλης Τροφίμων,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία αυτή,  έχει αναπτύξει μια εκστρατεία κοινωνικής δικτύωσης με  συμβουλές για την αποφυγή σπατάλης τροφίμων στο σπίτι, με στόχο τους καταναλωτές.

Μπορείτε να την  παρακολουθήσετε και  συμμετάσχετε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης #FLWDay  και  #FoodWasteEU.

Στις δράσεις αυτές συμμετέχει και ο ΚΣΚ , ο BEUC και πολλές άλλες οργανώσεις καταναλωτών.

http://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_poster_reduce-food-waste-daily_en.pdf?wtclear=laco

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close