ΥπηρεσίεςΦιλοξενίες

ΑΗΚ: Προμήθεια καυσίμων με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τους καταναλωτές

Η ΑΗΚ, ως Οργανισμός Δημοσίου Οφέλους που ανήκει στο σύνολο της Κοινωνίας, ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της Νομοθεσίας και εφαρμόζει πιστά τους Κανόνες Χρηστής Διοίκησης και Ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης.  Οι διαδικασίες που ακολουθούνται υπόκεινται στους απαραίτητους ελέγχους από όλες τις Αρμόδιες Αρχές της Πολιτείας.

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα της προαγοράς καυσίμων, η ΑΗΚ επιθυμεί κατ’ αρχάς να ενημερώσει το κοινό ότι οι παραδόσεις καυσίμων στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, προγραμματίζονται με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια εφοδιασμού, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει ο Οργανισμός.

Για τις ανάγκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κύριο μέλημα της ΑΗΚ είναι η προμήθεια καυσίμου στις καλύτερες δυνατές τιμές της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αρχές προσφοράς και ζήτησης. Η βελτιστοποίηση της τιμής διασφαλίζεται μέσω της διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για την επιλογή του προμηθευτή, καθώς και του ελέγχου των αποτελεσμάτων των αναλύσεων της ποιότητας καυσίμων. Με βάση τους όρους των σχετικών συμβολαίων με τους Προμηθευτές, η τιμή με την οποία η ΑΗΚ αγοράζει τα καύσιμα είναι η τρέχουσα τιμή της διεθνούς αγοράς, κατά την περίοδο της εκάστοτε καθορισθείσας ημερομηνίας παράδοσης του κάθε φορτίου. Συνεπώς η τιμή όλων των φορτίων που παραλαμβάνονται αυτή τη χρονική περίοδο, είναι με τις υφιστάμενες χαμηλές τιμές της διεθνούς αγοράς.

Παράλληλα, στην προσπάθεια οι χαμηλές τιμές καυσίμων που επικρατούν σήμερα διεθνώς, να μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των καταναλωτών, η ΑΗΚ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες εξεύρεσης της βέλτιστης δυνατής επιπρόσθετης επιλογής μέσω ειδικών εργαλείων προαγοράς καυσίμων. Κάτι που γίνεται  με προσήλωση στη νομιμότητα της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των καυσίμων και την ελαχιστοποίηση του ενδεχόμενου οικονομικού ρίσκου που συνυπάρχει με τη χρήση αυτών των εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΗΚ αξιολογεί τα δεδομένα και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close