ΕιδήσειςΚύπρος

Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων ύστερα από 59 χρόνια!

Τέρμα στο «όλοι άριστοι», μπαίνει με τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία εγκρίθηκαν χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τρία χρόνια διαβουλεύσεων της Κυβέρνησης με τους άμεσα εμπλεκόμενους. 

Πλέον, το 99,9% των δημόσιων υπαλλήλων δεν θα αξιολογούνται ως εξαίρετοι και δεν θα προάγονται με μοναδικό κριτήριο την αρχαιότητα και τις γνωριμίες, αλλά βάσει των προσόντων, της πείρας και εξετάσεων. Επιπρόσθετα, δημιουργείται μια νέα κατηγορία θέσεων διατμηματικής προαγωγής που περιλαμβάνει τις επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας στην κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου. Θα μπορούν να διεκδικούν θέση όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία. 

Το νομοθετικό πακέτο προβλέπει πως οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αξιολογούνται θα κατατάσσονται σε δύο ιεραρχικά επίπεδα:
Το πρώτο επίπεδο, αφορά στο διευθυντικό και μεσο-διευθυντικό προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις με μισθολογικές κλίμακες Α13(ii) και άνω, για το οποίο η βαθμολόγηση θα είναι περιγραφική και η αξιολόγηση δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς προαγωγής.
Το δεύτερο επίπεδο, αφορά στο προσωπικό σε θέσεις εισδοχής και το προσωπικό με εποπτικά καθήκοντα σε θέσεις με μισθολογική κλίμακα κάτω από την κλίμακα Α13(ii), για το οποίο η βαθμολόγηση θα είναι αριθμητική και η αξιολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη τόσο για σκοπούς ανάπτυξης όσο και για σκοπούς προαγωγής. 
Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να υποβάλλουν ένσταση για την αξιολόγησή τους, ενώ οι επικεφαλής των τμημάτων θα αξιολογούνται ανώνυμα από τους υφισταμένους τους. 
Επίσης, με το νομοσχέδιο εισάγεται νέο πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), με στόχο να επιλέγονται οι καταλληλότεροι εργαζόμενοι για  εφαρμογή της αρχής της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. 

Αναλυτικά, για τις προαγωγές θα λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:
– Για τις θέσεις προαγωγής, τα πρόσθετα προσόντα θα βαθμολογούνται μέχρι 20 μονάδες και η πρόσθετη πείρα θα έχει βαρύτητα μέχρι 20 μονάδες. Επίσης, μέχρι 45 μονάδες θα αποτελεί η αξιολόγηση απόδοσης με βάση τις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις και μέχρι 15 μονάδες θα αποτελεί η σύσταση του οικείου προϊστάμενου τμήματος.
– Για τις θέσεις διατμηματικής προαγωγής, έως 20 μονάδες θα έχουν βαρύτητα τα πρόσθετα προσόντα, έως 10 μονάδες η πρόσθετη πείρα και έως 15 μονάδες η αξιολόγηση απόδοσης με βάση τις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις. Επίσης, μέχρι 5 μονάδες θα είναι η βαρύτητα στη βαθμολογία του υποψηφίου από τη σύσταση του προϊστάμενου τμήματος, έως 40 μονάδες η εξέταση στα εξεταστικά κέντρα και έως δέκα η προφορική εξέταση στην ΕΔΥ.
– Για τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, τα πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων θα λαμβάνουν μέχρι 10 μονάδες, η πρόσθετη πείρα μέχρι 10 μονάδες και έως 10 μονάδες η σύσταση από τον προϊστάμενο τμήματος. Η εξέταση σε εξεταστικά κέντρα θα έχει σημασία μέχρι 50 μονάδες και η προφορική εξέταση μέχρι 20 μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί πως θα είναι καθοριστική βαρύτητα η αξιολόγηση των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα. Στην προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ για την τελική επιλογή, θα καλείται τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας με βάση τα αποτελέσματα στο εξεταστικό κέντρο. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, για τις δύο τελευταίες θέσεις προαγωγής (διατμηματικής και πρώτου διορισμού-προαγωγής) μέχρι την ετοιμασία του θεσμού των εξεταστικών κέντρων, οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν μόνο σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: Ο Φιλελεύθερος

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close