ΕιδήσειςΚύπρος

Ανάκληση σταφίδων από την κυπριακή αγορά

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, προέβηκαν σε δειγματοληψία υποπαρτίδας του πιο κάτω προϊόντος το οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει Ωχρατοξίνη Α, σε επίπεδα μεγαλύτερα των ανώτερων επιτρεπόμενων ορίων από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είδος:                                     Μαύρη Σταφίδα

Εμπορική επωνυμία:           Harmony

Ημερομηνία διατηρησιμότητας:     11 NOE 2020

Συσκευασία :                       Πλαστικό σακούλι

Βάρος:                                  500g

σταφύδες
σταφύδες

Σε συνέχεια της διερεύνησης της υπόθεσης από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο προϊόν συσκευάσθηκε σε υποστατικό που δεν έχει εξασφαλίσει καταχώρηση στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τροφίμων που τηρεί η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσίας Υγείας, ως συσκευαστήριο τροφίμων. Το πιο πάνω αποτελεί σοβαρή παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και η δραστηριότητα αυτή καθιστά αμφίβολη την ποιότητα και ασφάλεια του προϊόντος.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση τροφίμων που συσκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλης της ποσότητας της συγκεκριμένης παρτίδας.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας τροφίμου να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close