ΕιδήσειςΚύπρος

Ανάκληση τροφίμου από την κυπριακή αγορά

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων, είχαν εντοπίσει τρόφιμο προέλευσης Ιταλίας, το οποίο ήταν ύποπτο για πιθανή παραποίηση της ημερομηνίας διατηρησιμότητάς του.

Το εν λόγω περιστατικό στην συνέχεια διερευνήθηκε σε συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές και όπως έχει διαπιστωθεί, στη σήμανση του τροφίμου με την πιο κάτω περιγραφή, υπήρξε παράνομη επέμβαση και παραποίηση της Ημερομηνίας Ελάχιστης Διατηρησιμότητάς του, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας:

          Ονομασία Τροφίμου: Ελαφρά Συμπυκνωμένος Χυμός Ντομάτας

          Εμπορική επωνυμία: Sara

          Χρονικές ενδείξεις: Lot 03/12/20 (με έντονο μελάνι στο πάνω μέρος της φιάλης)

                                         01.10.2019 (δύσκολα ευδιάκριτο επί του πώματος)

          Αριθμός Παρτίδας: ROA1 P275 (δύσκολα ευδιάκριτο επί του πώματος)

          Χώρα Προέλευσης: Ιταλία

          Καθαρό Βάρος: 690 g                              

          Συσκευασία: Γυάλινη διάφανη φιάλη

ntomatoxymos
ntomatoxymos

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που ο παρασκευαστής έχει δώσει στο τρόφιμο, με την οποία εγγυάται την ποιότητα ή και ασφάλεια του εν λόγω τροφίμου έχει ήδη παρέλθει και ως εκ τούτου καταναλωτές που τυχόν  το έχουν στην κατοχή τους, καλούνται  να μην το καταναλώσουν και το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν ήδη δώσει οδηγίες  για απόσυρση της εν λόγω παρτίδας του τροφίμου από την αγορά και λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται πως το περιστατικό τυγχάνει διερεύνησης για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε η παραποίηση της σήμανσης  και να  αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close