ΕιδήσειςΚύπρος

Αναβαθμίζεται η Λεωφόρος Κένεντι στους Αγίους Ομολογητές

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι στις 17 Ιουνίου 2020 θα αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για αναβάθμιση της Λεωφόρου Κέννεντi στους Αγίους Ομολογητές. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέων κόλπων στάθμευσης επί της Λεωφόρου Κέννεντυ και επί της οδού Στασίνου και περιλαμβάνει τις πιο κάτω κύριες εργασίες:

• Ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων για διαμόρφωση κόλπων στάθμευσης και  αναβάθμιση των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της λεωφόρου.
• Προσαρμογή του συστήματος ομβρίων στο νέο σχεδιασμό, με την κατασκευή νέων φρεατίων υδροσυλλογής και σωλήνων σύνδεσης για ένωση στο υφιστάμενο σύστημα ομβρίων.
• Προσαρμογή στα όρια του έργου και κατά μήκος των παρόδιων ιδιοκτησιών, συμπεριλαμβανομένων εργασιών απορροής όμβριων
• Νέα ασφαλτική επάλειψη.
• Νέα οριζόντια και κάθετη σήμανση.

Η πρώτη φάση του έργου αφορά το τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Νίκης και της οδού 25ης Μαρτίου και αναμένεται να έχει διάρκεια 8 εβδομάδων. Οι εργασίες θα αρχίσουν από το βόρειο πεζοδρόμιο της λεωφόρου. 

Η τροχαία κυκλοφορία θα επιτρέπεται στη μία λωρίδα με κατεύθυνση προς Λεωφόρο Λεμεσού. Η κυκλοφορία προς τη Λεωφόρο Νίκης θα εκτραπεί κυρίως διαμέσου των οδών Εσπερίδων και Ρήγα Φεραίου. Η κυκλοφορία προς τις παρόδους δεν θα διαφοροποιηθεί, ενώ κατάλληλη σήμανση θα τοποθετηθεί σε όσες οδούς θα καταστούν προσωρινά αδιέξοδοι. Θα ακολουθήσουν οι εργασίες στο νότιο πεζοδρόμιο του συγκεκριμένου τμήματος, με αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το συνολικό έργο, το οποίο εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου Λευκωσίας για βελτίωση της ασφάλειας της τροχαίας κίνησης στην πόλη, θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις. Η διακίνηση των τροχοφόρων στη λεωφόρο θα είναι συνεχής και οι εργασίες θα διαρκέσουν συνολικά 22 εβδομάδες.

Για τις επόμενες φάσεις του έργου θα εκδοθούν νέες ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα τροχαίας.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close