ΕιδήσειςΚύπρος

Αναστολή δόσεων: Η αλήθεια που δεν λέχθηκε

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών με ανακοίνωση του χαιρετίζει την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου 33(Ι)/2020 και την έκδοση του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 134/2020  αναφορικά με την αναστολή καταβολής δόσεων για εννιά μήνες και εκτιμά ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση για διευκόλυνση των καταναλωτών.

Σημειώνει όμως ότι δεν λέχθηκαν όλα όσο αφορούν το θέμα αυτό και καλεί τους δανειολήπτες να πληροφορηθούν σωστά πόση θα είναι η επιβάρυνση τους να έχουν αναστολή των δόσεων για 9 μήνες. Παραθέτει δε και συγκεκριμένο παράδειγμα:

Συνεχίζει ην ανακοίνωση :

Δυστυχώς, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρακολουθώντας τα όσα δημόσια λέχθηκαν για το θέμα αυτό, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους καταναλωτές για αλήθειες και πραγματικότητες οι οποίες δεν λέχθηκαν και μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τις αποφάσεις τους.

Μελετώντας σε συγκεκριμένο οικιστικό δάνειο μέλους του Συνδέσμου, τις επιπρόσθετες οικονομικές επιπτώσεις από την αναστολή της καταβολής των δόσεων μετά των τόκων τους για εννιά μήνες, διαπιστώθηκε ότι το μέλος μας θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετους τόκους, λόγω  ανατοκισμών, συνολικά 7303 ευρώ. Δηλαδή, το συγκεκριμένο μέλος μας, αν θα επιλέξει την αναστολή των δόσεων του για εννιά μήνες, θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του ότι θα πληρώσει συνολικά 7303 ευρώ περισσότερους τόκους από αυτούς που θα κατέβαλλε, αν δεν ανέστελλε την καταβολή των δόσεων του για εννιά μήνες.

Σημειώνεται ότι στο ποσό των 7303 ευρώ  υπολογίστηκε και η πρόσφατη ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου με ημερομηνία 03 Απριλίου 2020 με την οποία ο Σύνδεσμος Τραπεζών ανακοίνωσε την «πρόσθετη χρηματοοικονομική ελάφρυνση – σχετικά με τον ανατοκισμό –  στους δανειολήπτες».

Το οικιστικό δάνειο που λήφθηκε ως παράδειγμα είναι πραγματικό και πλήρως εξυπηρετούμενο, τον Ιανουάριο 2020 παρουσίαζε υπόλοιπο 90556 ευρώ, η δόση του είναι 669 ευρώ το μήνα, η ημερομηνία λήξης του είναι η 01 Αυγούστου 2036 και το επιτόκιο 4,99%.

Τα στοιχεία και υπολογισμοί του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι στη διάθεση οποιουδήποτε σοβαρού μελετητή που θα ήθελε να τα επιβεβαιώσει ή ακόμα και να τα διαψεύσει. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις δόσεις τους, να συνεχίσουν την καταβολή τους, γιατί, το επιπρόσθετο κόστος θα είναι πολύ μεγάλο.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, σημειώνει ότι η ψήφιση του Νόμου για την αναστολή των δόσεων ήταν υπό τις περιστάσεις επιβεβλημένη και προς την ορθή κατεύθυνση αλλά θα πρέπει και να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι αυτή η διευκόλυνση δεν είναι δωρεάν και θα έρθει η ώρα που θα την πληρώσει ακριβά.

Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, εισηγείται όπως οι τράπεζες, προτού προχωρήσουν στην τελική διευθέτηση της αναστολής δόσεων, να πληροφορούν τους καταναλωτές το ακριβές ποσό της πρόσθετης επιβάρυνσης που θα έχουν  και αν οι καταναλωτές εξακολουθούν να επιθυμούν την αναστολή των δόσεων τους, τότε να προχωρούν στη τελική διευθέτηση του αιτήματος τους για αναστολή δόσεων. Είναι βασικό δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν το ακριβές ύψος της επιπρόσθετης χρέωσής τους, πριν τη τελική λήψη της απόφασής τους. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα στην ορθή και αντικειμενική πληροφόρηση.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close