ΕιδήσειςΚύπρος

Ανησυχίες από την κατάχρηση στο ΓεΣΥ

Υπό στενή παρακολούθηση βρίσκεται πλέον το λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας, αφού οι αριθμοί που καταγράφονται καθημερινά και κυρίως η αύξηση στη χρήση των υπηρεσιών του Συστήματος κατά τον μήνα Σεπτέμβριο έχουν προκαλέσει κάποια ανησυχία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ο οποίος, αν και δεν έχει ξεφύγει από τους υπολογισμούς του, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αναπροσαρμογές και να θέσει σε εφαρμογή μέτρα και περιορισμούς προκειμένου να αναχαιτίσει τις διαφαινόμενες καταχρήσεις και να προστατεύσει το Σύστημα. 

Η ανάλυση των δεδομένων του μηνός Σεπτεμβρίου ήταν άλλωστε μια από τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί πριν από ένα μήνα και όταν είχε ήδη αρχίσει να καταγράφεται αύξηση στις καταχωρήσεις των επαγγελματιών υγείας στο λογισμικό. 

Όπως λοιπόν προκύπτει από αυτή την ανάλυση, από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του ΓεΣΥ, δηλαδή την 1η Ιουνίου 2019, μέχρι και τη 15η Οκτωβρίου 2019 καταχωρήθηκαν 1.097.852 επισκέψεις στους προσωπικούς και ειδικούς γιατρούς, με τις 386.014 να πραγματοποιούνται τον μήνα Σεπτέμβριο. 
Σε ό,τι αφορά τις παραπομπές προς γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, από τον Ιούνιο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου καταχωρήθηκαν 519.508, με τον μήνα Σεπτέμβριο να καταγράφει 169.415, και παρόμοιες είναι οι αναλογίες σε όλες τις Υπηρεσίες του ΓεΣΥ. 

Αναλυτικά, από την 1η Ιουνίου μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερου του Οκτώβρη εκδόθηκαν 623.475 συνταγές για φάρμακα με τις 155.905 να έχουν εκδοθεί τον Σεπτέμβρη. 

Ιδιαίτερα υψηλός χαρακτηρίζεται ο αριθμός των παραπεμπτικών για εργαστηριακές εξετάσεις (αναλύσεις) αφού μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έφθασε τις 820.449 (252.705). Σε απόλυτους αριθμούς αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των εγγεγραμμένων δικαιούχων του ΓεΣΥ (737.000) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον μια φορά σε εργαστηριακές εξετάσεις (αναφέρεται, ωστόσο, ότι υπάρχουν χρόνιοι ασθενείς για τους οποίους οι αναλύσεις είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της κατάστασής τους). 

Αναπόφευκτα η αύξηση στη χρήση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ οδηγεί και σε ανάλογη αύξηση των απαιτήσεων των επαγγελματιών υγείας από τον ΟΑΥ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε το λογισμικό για την ίδια χρονική περίοδο (1η Ιοιυνίου – 15η Οκτωβρίου), καταχωρήθηκαν 470.131 απαιτήσεις από γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα. Τον Σεπτέμβριο ο αριθμός των απαιτήσεων ήταν 173.366. 

Από τα φαρμακεία καταχωρήθηκαν 999.365 απαιτήσεις (309.194 τον Σεπτέμβριο, οπόταν και ανέστειλαν τη λειτουργία τους τα κρατικά φαρμακεία), ενώ από τα εργαστήρια καταχωρήθηκαν 644.590 απαιτήσεις με τις 206.819 να αφορούν στον Σεπτέμβριο. 

Βεβαίως η αύξηση σε όλους τους αριθμούς σε κάποιο βαθμό κρίνεται δικαιολογημένη καθώς από τα μέσα Σεπτεμβρίου άρχισε να παρατηρείται και αυξημένη ροή γιατρών και άλλων επαγγελματιών στο ΓεΣΥ, ενώ σχετική αύξηση έχει καταγραφεί και στον αριθμό των εγγεγραμμένων δικαιούχων/πολιτών. 

Αρκεί να αναφερθεί ότι μέχρι χθες το μεσημέρι στους καταλόγους του ΓεΣΥ ήταν εγγεγραμμένοι 1.607 γιατροί (προσωπικού και ειδικοί), ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου ο αριθμός των γιατρών του Συστήματος πλησίαζε τους 1.400. Ο αριθμός αυτός αναλύεται σε 1.031 ειδικούς γιατρούς, 419 προσωπικούς γιατρούς για ενήλικες και 157 παιδίατρους. Συνολικά οι 680 είναι γιατροί του Δημοσίου και οι 927 γιατροί του ιδιωτικού τομέα. Στο ΓεΣΥ έχουν ενταχθεί εξάλλου πέραν του 90% των ιδιωτικών φαρμακείων, κλινικών εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων. 

ΠΗΓΗ: Ο Φιλελεύθερος

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close