ΔήμοςΗ Πόλη Μας

Αποφάσεις του Δήμου: Στήριξη επιχειρήσεων και καλλιτεχνών

Με ανακοινώσεις του ο Δήμος Λακατάμιας αναφέρεται σε αποφάσεις που λήφθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη στήριξη του Δήμου Λακατάμιας στον Πολιτισμό και τους Καλλιτέχνες, καθώς και για στήριξη προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο και επηρεάστηκαν από την πανδημία.

Αναλυτικά:

Στήριξη στις επιχειρήσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμιας σε πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε όπως,   προβεί σε μειώσεις στα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων και στις Άδειες Λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά του όρια και επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19.

Συγκεκριμένα θα γίνουν μειώσεις της τάξης του 34%, 24%, 19% και 14%, ανάλογα με την περίοδο που είχαν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, βάσει των διαταγμάτων της Κυβέρνησης.

Ο Δήμος Λακατάμιας για διευκόλυνση των επιχειρήσεων θα αποστείλει τα τιμολόγια με τις σχετικές μειώσεις στη βάση του εγκεκριμένου πίνακα, για  αποφυγή υποβολής ενστάσεων και συνωστισμού στα γραφεία του Δήμου.

Στήριξη Πολιτισμού και τους καλλιτεχνών

Ο Δήμος Λακατάμιας  συνεχίζει να στηρίζει τον πολιτισμό και ανακοινώνει τη δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Αμφιθεάτρου και της Δημοτικής Αίθουσας Εκθέσεων, σε καλλιτέχνες για προβολή και παραγωγή πολιτιστικών δράσεων, με στόχο τη στήριξη τους,  λόγω της πανδημίας.

Οι πιο πάνω χώροι θα παραχωρούνται δωρεάν και δεν θα υπόκεινται σε φόρο θεάματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν τα λειτουργικά έξοδα και θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη  όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που απορρέουν από τα μέχρι στιγμής Διατάγματα και οδηγίες των αρμοδίων.

Οι χώροι θα παραχωρούνται ως εξής:

  • Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.
  • Δημοτικής Αίθουσας Εκθέσεων, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Θα δοθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος και διαθεσιμότητας των χώρων.

Η προσφορά αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε καλλιτέχνες με δράσεις πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου και όχι για εμπορικούς σκοπούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται γραπτώς αποστέλλοντας τα στοιχεία τους, το σκοπό της εκδήλωσης, τις προτεινόμενες ημερομηνίες και το χώρο προτίμησης, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, municipality@lakatamia.org.cy, είτε με φαξ στο 22380688, είτε τηλεφωνικά στο  22364033.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close