Η Πόλη ΜαςΙστορία

Από τους αγροτικούς οικισμούς στη σύγχρονη πόλη

Δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα ούτε μαρτυρίες από αρχαία κείμενα ή άλλες πηγές που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη αρχαίας πόλης στη θέση της σημερινής Λακατάμιας.

Είναι όμως πολύ πιθανό να υπήρχαν αγροτικοί οικισμοί, όπως είναι αποδεδειγμένο, από τα μεσαιωνικά χρόνια και μετά των οποίων οι κάτοικοι να καλλιεργούσαν την εύφορη γη της περιοχής και να προμήθευαν τη Λευκωσία με γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στη Λακατάμια περιέχεται στο «Χρονικόν Γεωργίου Βουστρώνιου 1456-1489 μ.Χ.», ο οποίος γράφει ότι η Λακατάμια ανήκε στον Κόμη της Τρίπολης Πέτρο Λουζινιανό ο οποίος το 1436 εβάπτισε την Καρλόττα κόρη του ανεψιού του Βασιλιά Ιωάννη «και εχάρισεν της την Λακαταμίαν».

Η Λακατάμια συνορεύει στα ανατολικά με τον Στρόβολο, στα νοτιοανατολικά με το Λατσιά, στα νότια με το Τσέρι, στα δυτικά με την Κάτω Δευτερά και τον Συνοικισμό Ανθούπολης, στα βορειοδυτικά με τους Αγίους Τριμιθιάς και το Παλαιομέτοχο και στα βόρεια με την Έγκωμη.

Ονομασία

Δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές σχετικά με την προέλευση της ονομασίας της Λακατάμιας. Υπάρχουν μόνο υποθέσεις ή αόριστες πηγές ή εκ των υστέρων ερμηνείες που χρησιμοποιούν ιστορικά στοιχεία της περιοχής. Αυτές είναι:

Η ονομασία Λακατάμια προέρχεται από το όνομα Λακεδαίμων με προέλευση την αρχαία Σπάρτη. Παρεφθαρμένη στην πορεία των χρόνων, η ονομασία Λακεδαίμων έγινε Λακατάμια την εποχή των Λουζινιανών. Την εκδοχή ότι αυτή η υποτιθέμενη Λακεδαίμων είναι η σημερινή Λακατάμια εκ παραφθοράς υιοθετούν ο Νέαρχος Κληρίδης («Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου» 1961, σ.129), ο Σίμος Μενάρδος («Τοπωνυμικαί και Λαογραφικαί Μελέται» 1970, σ.84).

Η ονομασία προέρχεται από τα πολλά αλακάτια (μαγγανοπήγαδα) που υπήρχαν στην αγροτική τότε περιοχή της Λακατάμιας για εξαγωγή νερού. Αυτή είναι και η πιθανότερη καταγωγή του ονόματος της Λακατάμιας,  καθώς ήταν πλούσια σε υπόγεια (σε μικρό βάθος) νερά η περιοχή, τα αλακάτια ήταν ο μοναδικός τρόπος άντλησης για την άρδευση κατά τους θερινούς μήνες. Με βάση αυτή την εκδοχή, δημιουργήθηκε και το λογότυπο του Δήμου Λακατάμιας.

Ιστορία

Η παλαιότερη γραπτή αναφορά στη Λακατάμια προέρχεται από το χρονικό του Γεώργιου Βουστρώνιου (1456-1489). Τα μεσαιωνικά χρόνια στην περιοχή υπήρχαν αγροτικοί οικισμοί οι οποίοι προμήθευαν τη Λευκωσία με γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Στην περιοχή της Λακατάμιας ήταν χτισμένοι 3 αγροτικοί οικισμοί: η Πάνω Λακατάμια, η Κάτω Λακατάμια και ο Κουλουράτος. Στη σύγχρονη εποχή, η Πάνω Λακατάμια γεωγραφικά αντιστοιχεί στη συνοικία Αγίου Νικολάου και η Κάτω Λακατάμια αντιστοιχεί στη συνοικία Αγίας Παρασκευής.

Την εποχή της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας ο πληθυσμός της Λακατάμιας αποτελείτο από Έλληνες. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας κατοίκησε και μικρός αριθμός Τούρκων στην περιοχή, οι οποίοι εγκατέλειψαν την περιοχή πριν το 1960.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close