ΕιδήσειςΚύπρος

Αυτά είναι τα σχέδια αναδιάρθρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών

Οι γειτονιές της Κύπρου δεν θα έχουν πλέον μόνο τον αστυνομικό ή τον παρατηρητή τους, αλλά, εάν εφαρμοστεί σωστά ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), θα αποκτήσουν σύντομα και τον κοινωνικό λειτουργό τους ο οποίος θα περιοδεύει συστηματικά στην περιοχή τους και θα έχει ως αποστολή να γνωρίσει τους κατοίκους και να αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνη μαζί τους ώστε να εντοπίζει έγκαιρα και να αντιμετωπίζει χωρίς καθυστέρηση (αν είναι δυνατόν επιτόπου) τυχόν προβλήματα.

Παράλληλα, ο κοινωνικός λειτουργός της γειτονιάς σε συνεργασία με τον αστυνομικό της γειτονιάς,  θα επιδιώκει να βρίσκεται σε στενή επαφή με την οικεία τοπική Αρχή αλλά και με τις Διευθύνσεις και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που λειτουργούν στην περιοχή που θα έχει υπό την εποπτεία του, ενώ θα έχει συνεχή επικοινωνία με την Ομάδα Επειγόντων Περιστατικών η οποία επίσης θα συσταθεί βάσει του σχεδιασμού του υπουργείου Εργασίας, και θα παρέχει στήριξη στους πολίτες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εικοσιτετραώρου. 

Ο θεσμός του λειτουργού της γειτονιάς καθώς και η σύσταση ομάδας επειγόντων περιστατικών σε συνάρτηση με τη λειτουργία 24ωρης γραμμής επικοινωνίας για τους πολίτες, αποτελούν τρεις από τις πιο καινοτόμες δράσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ αφού έρχονται να καλύψουν το τεράστιο χάσμα που για δεκαετίες υπάρχει στην επικοινωνία των πολιτών με τις Υπηρεσίες. 

Στον σχεδιασμό καθορίζονται ξεκάθαρα τα καθήκοντα αλλά και οι υποχρεώσεις του κοινωνικού λειτουργού της γειτονιάς ο οποίος στην ουσία θα ενεργεί ως «ως το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με τις ΥΚΕ» και η παρουσία του δεν θα αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ήδη παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες του Κράτους αλλά τον τοπικό πληθυσμό γενικά.  

Γι‘ αυτό και θα έχει την ευθύνη και για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών της περιοχής του, «ως προς την αντιμετώπιση τυχόν κοινωνικών προβλημάτων που θα έρχονται εις γνώση τους». 

Ο λειτουργός αυτός θα δέχεται αναφορές από κατοίκους ή από τα σχολεία της περιοχής του και θα έχει την ευθύνη να εντοπίζει άτομα ή και ομάδες υψηλού κινδύνου και να εισηγείται δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών τους. 

Θα λειτουργεί επίσης ως «σύνδεσμος» μεταξύ των ΥΚΕ και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα εδρεύει σε χώρο Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου αυτό είναι εφικτό.  Θα έχει την ευθύνη για δημιουργία δικτύου  συνεργασιών με τοπικούς φορείς και άλλες κρατικές Υπηρεσίες ή ακόμα και με μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς. 

Με απλά λόγια, κοινωνικός λειτουργός της γειτονιάς θα βρίσκεται στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας και θα μπορεί να παρέχει άμεσα τις υπηρεσίες του όταν προκύπτει κάποια επείγουσα ανάγκη. 

Κάλυψη περιστατικών σε 24ωρη βάση 

Τέρμα στα ωράρια της Δημόσιας Υπηρεσίας και την ταλαιπωρία των πολιτών οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια από τις ΥΚΕ κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες έρχεται να βάλει η Ομάδα Χειρισμού Επειγόντων Περιστατικών (ΟΔΕΠ) αλλά και η παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή που αναμένεται ότι θα λειτουργήσει από τις ΥΚΕ και θα παρέχει στήριξη επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας. 

Στόχος βεβαίως είναι «η αμεσότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και κρίσεων». 

Η Ομάδα αυτή θα αξιολογεί τις αναφορές που θα φθάνουν κοντά της (στη βάση παραμέτρων που θα καθοριστούν) και θα αποφασίζει για τις επείγουσες ή μη επείγουσες περιπτώσεις αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στην ΟΔΕΠ θα λειτουργεί και ο θεσμός του επί καθήκοντι λειτουργού ο οποίος θα βρίσκεται στο καθήκον κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, δηλαδή από τις 3.00 μ.μ. – 7.30 π.μ. τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τα αργίες. 

Οι λειτουργοί της Ομάδας θα πρέπει να χειρίζονται τα επείγοντα περιστατικά που θα τους διαβιβάζονται εντός της ίδιας ημέρας και θα προωθούν τις λιγότερο επείγουσες περιπτώσεις στις θεματικές ομάδες που θα απαρτίζονται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ. ψυχολόγους) και οι υπηρεσίες τους θα εξασφαλίζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες των επαγγελματιών θα είναι διαθέσιμες επί εικοσιτετράωρου βάσης ώστε να παρέχεται οποιαδήποτε ώρα στήριξη των ΟΔΕΠ. Οι προτεινόμενες ειδικότητες επαγγελματιών στη βάση των αναγκών των ΥΚΕ είναι ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές και άλλοι  επαγγελματίες αναλόγως των αναφυόμενων αναγκών και της θεματικής ομάδας. 

Απαιτείται εκσυγχρονισμός νομοθεσίας

Το Σχέδιο για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των ΥΚΕ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίαση του και την ερχόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα διοργανωθεί από το υπουργείο Εργασίας στη Λευκωσία. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορές αλλά και απλοί πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους ή και τις εισηγήσεις τους αφού στόχος της συζήτησης θα είναι μεταξύ άλλων και ο εμπλουτισμός του Σχεδίου δράσης.  

Για την επίτευξη της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ «θα τροχοδρομηθεί παράλληλα και ο εκσυγχρονισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών νομοθεσιών ώστε να καλυφθούν τα κενά και οι αδυναμίες των υφιστάμενων νόμων με τρόπο που να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες και να λαμβάνονται υπόψη τυχόν Συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και άλλα νέα διεθνή κείμενα. 

Με την αναδιάρθρωση των ΥΚΕ θα απαιτηθεί επίσης, ο επανακαθορισμός και καταγραφή των διαδικασιών που θα ακολουθούνται, οι οποίες θα πρέπει «να διαπνέονται από τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που θα προσφέρονται, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και προγραμμάτων των ΥΚΕ με την χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών επίδοσης και απόδοσης».

ΠΗΓΗ: Ο Φιλελεύθερος

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close