ΕιδήσειςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση ΑΕΠ στην Κύπρο το 1ο τρίμηνο 2021

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,1% στην ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξήθηκε στην Κύπρο κατά 2,0% και στην Ελλάδα κατά 4,4%, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση για την πορεία του ΑΕΠ που δημοσιεύθηκε σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές οι μειώσεις ακολουθούν τις πτώσεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 (-0,6% στη ζώνη του ευρώ και -0,4% στην ΕΕ, ενώ στην Κύπρο σημειώθηκε αύξηση 1,1% και στην Ελλάδα αύξηση 3,4%) μετά από έντονη ανάκαμψη τρίτο τρίμηνο του 2020 (+ 12,6% στη ζώνη του ευρώ, + 11,7% στην ΕΕ, + 9,5% στην Κύπρο και + 3,8% στην Ελλάδα).

Προηγουμένως, οι πλέον απότομες μειώσεις από την έναρξη των χρονοσειρών καταγραφής της Eurostat το 1995 παρατηρήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (-11,5% στη ζώνη του ευρώ και -11,1% στην ΕΕ).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ κατά 1,2% στην ΕΕ, κατά 1,6% στην Κύπρο και 2,3% στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2021, μετά από -4,7%, -4,4%, -4,4% και -6,9% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 1,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από + 1,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2020). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% (μετά από -2,4% το προηγούμενο τρίμηνο).

Η Ιρλανδία (+ 7,8%) και η Κροατία (+ 5,8%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενες από την Εσθονία (+ 4,8%) και την Ελλάδα (+ 4,4%). Οι ισχυρότερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (-3,3%) και τη Σλοβακία (-2,0%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-1,8%) και τη Λετονία (-1,7%).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην ΕΕ (μετά από -2,9% στη ζώνη του ευρώ και -2,7% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο).

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,8% στην ΕΕ (μετά από + 2,5% και + 2,0% αντίστοιχα). Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ (μετά από + 3,8% και + 4,0%). Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ (μετά από + 4,5% και + 4,4%).

Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών είχαν αρνητική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ (-1,2 και -1,0 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα), ενώ οι συνεισφορές από τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (+0,1 στη ζώνη του ευρώ και +0,2  στην ΕΕ) και οι αλλαγές στα αποθέματα (+ 0,7% στη ζώνη του ευρώ και +0,6 στην ΕΕ) ήταν θετικές.

Η συνεισφορά από το εξωτερικό ισοζύγιο ήταν ελαφρώς θετική για τη ζώνη του ευρώ και ουδέτερη για την ΕΕ, ενώ οι συνεισφορές από τις τελικές δαπάνες της κυβέρνησης ήταν ουδέτερες και στις δύο ζώνες.

Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, οι όγκοι του ΑΕΠ ήταν 5,1% και 4,6% κάτω από το υψηλότερο επίπεδο του τέταρτου τριμήνου του 2019 για τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο του τέταρτου τριμήνου του 2016 για τη ζώνη του ευρώ και είναι ελαφρώς υψηλότερο από το επίπεδο του πρώτου τριμήνου 2017 για την ΕΕ.

Related Articles

Back to top button
Close