ΕιδήσειςΚύπρος

Βελτίωσης της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε Δήμους-Κοινότητες

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως Αναθέτουσα Αρχή, ενημερώνει τις Κοινότητες και Δήμους της υπαίθρου ότι  αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η εγκατάσταση επιπρόσθετων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, για κάλυψη δημόσιων χώρων των Κοινοτήτων/Δήμων που είχαν υποβάλει δήλωση για συμμετοχή στο Σύστημα. 

Με την ευκαιρία αυτή ενημερώνονται οι υπόλοιπες αγροτικές Κοινότητες/Δήμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Σύστημα ότι μπορούν να αποταθούν στην Ένωση Κοινοτήτων και Ένωση Δήμων για να λάβουν πληροφορίες και να συμπληρώσουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Το  συγχρηματοδοτούμενο αυτό έργο εντάσσεται στο Καθεστώς 7.3, ‘Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών’, του Μέτρου 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές».

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 47% από κρατικούς πόρους και κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Το Μέτρο εφαρμόζεται από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με Διαχειριστική Αρχή το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και Αρχή Πληρωμών τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close