Υγεία

Διαβούλευση για τους κανονισμούς για οδοντιάτρους στο ΓεΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια Κανονισμών με τίτλο οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμοί του 2020.

Σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμών του 2020 είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός:

  • των παρεχόμενων υπηρεσιών προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας υγείας εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας,
  • της αμοιβής,
  • των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
  • της  διαδικασίας εγγραφής οδοντιάτρων στο ΓεΣΥ,
  • της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό, και
  • της τήρησης αρχείου από οδοντίατρο.

Τα σχέδια των Κανονισμών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, http://www.gesy.org.cy κάτω από τον τίτλο Αρχείο Διαβουλεύσεων.

Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2020:

  • στη διεύθυνση Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή
  • μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22 875021 ή
  • ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hio@hio.org.cy

Ένταξη στη β΄ φάση

Η συμμετοχή των οδοντιάτρων στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) προβλέπεται για τη 2η Φάση του ΓεΣΥ, δηλαδή για τον Ιούλιο του 2020.

Από τον Ιούνιο του 2020 οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα μπορούν όπως όλα δείχνουν να επισκέπτονται οδοντίατρο της επιλογής τους μία φορά τον χρόνο για καθαρισμό δοντιών, αρκεί βέβαια ο οδοντίατρος να έχει συμβληθεί με το σύστημα. Παράλληλα με τον οδοντιατρικό καθαρισμό θα υποβάλλονται και σε έλεγχο της στοματικής κοιλότητας με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών παθήσεων.

Να σημειωθεί ότι στον σχεδιασμό του ΟΑΥ, σε ό,τι αφορά την οδοντιατρική κάλυψη του ΓεΣΥ περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω:

-Προληπτικές εμφράξεις (μικρά σφραγίσματα χωρίς κοιλότητα για προστασία των δοντιών των παιδιών υψηλού κινδύνου από την τερηδόνα) σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες παιδιών.

-Δακτύλιοι διατήρησης χώρου (μεταλλικό δακτυλίδι με μικρή επέκταση που εφαρμόζεται σε γειτονικό δόντι για να διατηρήσει τον κενό χώρο ενός δοντιού που έχει χαθεί πρόωρα).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close