ΥπηρεσίεςΦιλοξενίες

Διαχείριση Πελατολογίου για ανάπτυξη πωλήσεων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) Charalambides Marketing, δίνοντας λύσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων, σας προσφέρει το επιχορηγημένο OnLine Webinar για ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την χρήση OnLine πλατφόρμας  και επιχορηγείται από την Αρχή ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για επιχειρήσεις και προσφέρεται εντελώς Δωρεάν για ανέργους

Ημερομηνίες σεμιναρίου 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 /6 /2020

Σε κάθε κλάδο ο πελάτης είναι και θα είναι πάντα ο πιο σημαντικός συνεργάτης μιας επιχείρησης. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσετε μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία είναι να κρατάτε ικανοποιημένους τους πελάτες σας. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συντονισμένες προσπάθειες ανάπτυξης και καλλιέργειας καλών πελατειακών σχέσεων.

Είναι πολύ πιο δύσκολο και δαπανηρό να αποκτήσετε ένα νέο πελάτη από το να διατηρήσετε έναν υπάρχοντα. Η αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη των πελατών μας είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματική επιτυχία.

Το σεμινάριο θα υιοθέτηση μια ολοκληρωμένη πελατοκεντρική στρατηγική και θα βοηθήσει στην αποτελεσματική προσέγγιση προς τους πελάτες για ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας . Η ανάλυση της στρατηγικής σημασίας συγκεκριμένων πελατών της επιχείρησης και η ανάπτυξη διαδικασιών αποτελεσματικής διοίκησης των σχέσεων μαζί τους, είναι μια μέθοδος που βοηθάει στην εστίαση στους πελάτες τους οποίους αξιολογούμε ότι μπορούμε να τους αναπτύξουμε.

Η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των υπαρχόντων ή μελλοντικών πελατών με κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους αποτελεί βάση στην οποία στηρίζεται η επιχείρηση για να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαμορφώνοντας το κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις της με τους πελάτες και αξιοποιώντας το προς όφελός της.

News Single

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ :

  • Να κατανοήσουν την ανάγκη για αναβάθμιση της πελατειακής προσέγγισης.
  • Να εφαρμόσουν μια νέα πελατειακή στρατηγική.
  • Να αξιολογήσουν το πελατολόγιο τους και να το κατατάξουν σε κατηγορίες
  • Να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των πελατών τους.
  • Να εντοπίσουν και να «πλησιάσουν» τους σημαντικότερους πελάτες.
  • Να αυξήσουν τις πωλήσεις σε κερδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Να αυξήσουν τη συχνότητα αγορών.
  • Να δημιουργήσουν διαχρονικά πιστούς πελάτες
  • Να αναγνωρίσουν ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις και αναβαθμίσεις πωλήσεων.
  • Να προσελκύσουν νέους πελάτες
Κόστος Συμμετοχής για κάθε άτομο€425 + Φ.Π.Α
Πληρωτέο κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο μετά την επιχορήγηση€85 + Φ.Π.Α (€80.75)

Το σεμινάριο προσφέρεται εντελώς δωρεάν για άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close