ΥπηρεσίεςΦιλοξενίες

Ειδική Εκπομπή για το DAC6, από τη Φορολογική Ομάδα της Deloitte

Παρακολουθήστε την ειδική εκπομπή της Deloitte στην Κύπρο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (DAC6), από τον Μάριο Φωκίδη, Επιχειρησιακό Διευθυντή, και τον Άγγελο Γρηγορίου, Ανώτερο Διευθυντή στο Τμήμα Άμεσης Φορολογίας.

Η ειδική εκπομπή καλύπτει:

  • Τι είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

  • Ποιοι επηρεάζονται από την Οδηγία
  • Πότε μια ρύθμιση είναι δηλωτέα
  • Σύντομη περιγραφή των Διακριτικών
  • Διακριτικά που συνδέονται με τη δοκιμή του κυρίου οφέλους
  • Διακριτικά που δεν συνδέονται με τη δοκιμή του κυρίου οφέλους
  • Ποια είναι η διαδικασία υποβολής
  • Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής
  • Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να συμμορφωθούν

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη νέα φορολογική εκπομπή, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες. Μπορείτε επίσης να μείνετε συντονισμένοι για όλες τις καινούργιες φορολογικές εκπομπές, κάνοντας εγγραφή στην ιστοσελίδα μας.

Related Articles

Back to top button
Close