ΔήμοςΗ Πόλη Μας

Ειδοποίηση του Δήμου για καθαρισμό οικοπέδων/ χωραφιών (διορία ως τις 10 Απριλίου)

Ο Δήμος Λακατάμιας ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης εντός των δημοτικών του ορίων, όπως προβούν στον καθαρισμό και την απομάκρυνση χόρτων, ακαθαρσιών, άγριας βλάστησης και τυχόν αχρήστων αντικειμένων που υπάρχουν σε αυτά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου.

“Μετά την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020”, συνεχίζει η ανακοίνωση, “συνεργείο του Δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους και θα τους χρεώσει τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των αχρήστων. Επίσης, αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, ο Δήμος θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του τεμαχίου και ο ιδιοκτήτης θα χρεώνεται ανάλογα. Στις περιπτώσεις αυτές θα εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο για ανάκτηση των εξόδων που θα γίνουν [Άρθρο 93.-(1)(α) του περί Δήμων Νόμου].

Η παρούσα ειδοποίηση να θεωρηθεί και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες, η οποία αποστέλλεται με βάση τον περί Δήμων Νόμο (Ν. 111/85, Άρθρα 91 και 92). Δεν θα σταλούν άλλες ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

“Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και ενός υγιούς και καλαίσθητου περιβάλλοντος γενικότερα. Επιπρόσθετα, ο καθαρισμός ανοικτών χώρων είναι ένα μέτρο για την πρόληψη και παρεμπόδιση της εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close