ΕιδήσειςΚύπρος

Εντοπισμός του Κυπριακού νερόφιδου στο Δασικό Πάρκο Μαχαιρά

Το Τμήμα Δασών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Α1, του Έργου LIFE IP Physis, που αφορά χαρτογράφηση οικοτόπων και ειδών των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων και αξιοποιώντας διάφορες πληροφορίες έχει εντοπίσει το Κυπριακό νερόφιδο σε δυο θέσεις εντός του ΕΔΠ Μαχαιρά, περιοχή η οποία περιλαμβάνεται στο Δίκτυο Natura 2000.

Η καταγραφή αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη που προσθέτει νέα δεδομένα στην γεωγραφική εξάπλωση του ενδημικού υποείδους της πανίδας της Κύπρου. Ταυτόχρονα αναβαθμίζει την σημασία του ΕΔΠ Μαχαιρά, ως περιοχή με κατάλληλο ενδιαίτημα για ακόμα ένα σημαντικό είδος της κυπριακής βιοποικιλότητας. Σημειώνεται ότι το Κυπριακό νερόφιδο προστατεύεται τόσο από την Εθνική νομοθεσία 153(I)/2003 όσο και από την Ευρωπαϊκή οδηγία 92/43/ΕΟΚ, όπου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ ως είδος προτεραιότητας.Το Τμήμα Δασών, θα συνεχίσει την έρευνα και συλλογή δεδομένων για εκτίμηση του πληθυσμού του υποείδους και χαρτογράφηση της εξάπλωσης του στην ευρύτερη περιοχή.

Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων διατήρησης.

Επιπλέον θα γίνει μοριακή ταυτοποίηση των δειγμάτων για να διερευνηθεί η γενετική σχέση με τους άλλους δύο υποπληθυσμούς που υπάρχουν στο νησί, στη Λίμνη Παραλιμνίου και στον ποταμό Μαρούλλενας.

Φωτογραφία: Κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca), μελανιστική μορφή. Ένα από τα άτομα που έχουν εντοπιστεί στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά.©Χάρης Νικολάου-Τμήμα Δασών

Related Articles

Back to top button
Close