ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΕιδήσεις

Επικίνδυνες Οικοδομές – Τελευταία Προειδοποίηση του Δήμου Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει τις πιο κάτω οικοδομές ως επικίνδυνες:

οδός Αριστοκύπρου 45, ενορία Αγίου Σάββα, Φ/Σχ.: 21/46.06.09, Τεμ.196, Τμ. Α
οδός Γεώργιου Αναστασίου 7, ενορία Αγίου Ανδρέα, Φ/Σχ.: 21/450304, Τεμ.174, Τμ. 2
οδός Θηβών 2, ενορία Καϊμακλίου, Φ/Σχ.: 21/39W02, Τεμ.788, Τμ.3     
οδός Κριεζή 12, ενορία Αγ. Ομολογητών, Φ/Σχ.: 21/540104, Τεμ.723, Τμ. Α
οδός Κωνσταντινουπόλεως 22, ενορία Καϊμακλίου, Φ/Σχ.: 21/39W02 Τεμ.234, Τμ. Δ
οδός Παναγίας 38, ενορία Παναγία, Φ/Σχ.: 21/470402, Τεμ.110 Τμ. Β
οδός Ρηγαίνης 76, ενορία Αγίου Ανδρέα, Φ/Σχ.: 21/460507, Τεμ.182, Τμ. 5
οδός Υπατίας 4 – 6, ενορία Αγίου Αντωνίου,  Φ/Σχ.: 21/550103, Τεμ.411, Τμ. Α
οδός Αινείου (αδιέξοδο), ενορία Αγίου Ανδρέα, Φ/Σχ.: 21/460401, Τεμ.434 & 418, Τμ. 1
οδός Κυπριανού 8, ενορία Καϊμακλίου, Φ/Σχ.: 21/390501, Τεμ.924, Τμ. 13

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των πιο πάνω οικοδομών, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22797500 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και € 20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.

Related Articles

Back to top button
Close