ΕιδήσειςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισημάνεις για τις τιμές καυσίμων από το Σύνδεσμο Καταναλωτών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο της όσο το δυνατό πληρέστερης ενημέρωσης των καταναλωτών, παρακολουθεί καθημερινά τις λιανικές τιμές πώλησης της Βενζίνης 95, του Πετρελαίου Κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης που είναι τα βασικότερα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές.

Βασικές επισημάνσεις Ιανουαρίου 2021.

1. Ο μήνας Ιανουάριος 2021 χαρακτηρίζεται από μικρές μεν αλλά συνεχόμενες αυξήσεις στις λιανικές τιμές της βενζίνης 95, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζοντας τις αυξήσεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2021, παρατηρήθηκε μια αύξηση  από την αρχή του μήνα στην βενζίνη 95  2,2 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 2,6 σεντ το λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης 1,7 σεντ το λίτρο.

2. Η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 για τον Ιανουάριο 2021 ήταν 1,080 σεντ το λίτρο και για τον Ιανουάριο του 2020 ήταν 1,198 σεντ το λίτρο. Η μέση λιανική τιμή του Ιανουαρίου 2021 είναι κατά 11,8 σεντ το λίτρο πιο φθηνή από την μέση λιανική τιμή του Ιανουαρίου 2020.

Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης για τον Ιανουάριο 2021 ήταν 1,115 σεντ το λίτρο και για τον Ιανουάριο του 2020 ήταν 1,282 σεντ το λίτρο. Η μέση λιανική τιμή του Ιανουαρίου 2021 είναι κατά 16,7 σεντ το λίτρο πιο φθηνή από την μέση λιανική τιμή του Ιανουαρίου 2020.

Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για τον Ιανουάριο 2021 ήταν 0,666 σεντ το λίτρο και για τον Ιανουάριο του 2020 ήταν 0,841 σεντ το λίτρο. Η μέση λιανική τιμή του Ιανουαρίου 2021 είναι κατά 17,5 σεντ το λίτρο πιο φθηνή από την μέση λιανική τιμή του Ιανουαρίου 2020.

Οι πιο πάνω μειώσεις στη μέση λιανική τιμή και των τριών βασικών καυσίμων, οφείλονται στην παγκόσμια μείωση της κατανάλωσης καυσίμων λόγω των περιοριστικών μέτρων διακίνησης εξ’ αιτίας της πανδημίας COVID-19.

Επισκόπηση των πωλήσεων πετρελαιοειδών κατά την περίοδο των

περιοριστικών μέτρων διακίνησης Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020

Στο χρονικό διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, υπήρχαν περιορισμοί στις διακινήσεις των πολιτών λόγω έκτακτων μέτρων προστασίας από τον Κορωνοϊό. Ως εκ τούτου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μελέτησε τη συνολική κατανάλωση καυσίμων γι’ αυτή τη χρονική περίοδο, για να διαπιστώσει, ή να εκτιμήσει τη μείωση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα περίπου μηνών που ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα διακίνησης. Οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων που λήφθηκαν υπόψη είναι οι πωλήσεις από τα πρατήρια πετρελαιοειδών μόνο.

Πίνακας πωλήσεων

ΜήναςΒενζίνη 95 τόνοιΠετρέλαιο κίνησης τόνοι
20192020%20192020%
Μάρτιος2416916571-31.42176517416-20.0
Απρίλιος245757298-70.32292810716-53.3
Μάιος2571516531-35.72387520773-13.0
Ιούνιος2561123468-8.423812245122.9
Ιούλιος2805227503-2.026508269791.8
Αύγουστος2679724901-7.12291222532-1.7
Σεπτέμβριος26421273293.424710266687.9
Οκτώβριος2558319545-23.62437221576-11.5
Νοέμβριος23846239660.523466243503.8
Δεκέμβριος2444422154-9.422443235795.1
Σύνολο255213209266-18.0236791219101-7.5

Στον πιο πάνω πίνακα, η συνολική κατανάλωση Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζεται για τη βενζίνη 95 μειωμένη κατά 18%. Όμως στο ποσοστό αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι αγορές από τα κατεχόμενα που για το 2019, εκτιμήθηκαν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο 18,51%, οπότε η πραγματική συνολική μείωση της κατανάλωσης βενζίνης 95 εκτιμάται στο 36,51% (18% + 18,51%).

Για το πετρέλαιο κίνησης η συνολική κατανάλωση Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με το μήνα Σεπτέμβριο 2019, παρουσιάζεται μειωμένη κατά 7,5%. Αν όμως ληφθεί υπόψη ότι κατά μέσο όρο το 2019 οι αγορές από τα κατεχόμενα  εκτιμήθηκαν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο 17,13%, τότε η πραγματική μείωση στην κατανάλωση για το πετρέλαιο κίνησης εκτιμάται στο  24,63% (7,5% + 17,13%).

Το ποσοστό της μείωσης κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης εμφανίζεται μειωμένο έναντι της κατανάλωσης της βενζίνης 95, λόγω του ότι στην συνολική κατανάλωση καυσίμων στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνεται και η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης των εμπορικών αυτοκινήτων για τα οποία δεν ίσχυαν τα ίδια περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Εκτίμηση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι ότι θα υπάρξει αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών όσον αφορά τον τρόπο διακίνησής τους. Στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνει μια γενική εκτίμηση καθ’ ότι κατά την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020 υπήρχαν περιοριστικά μέτρα στην διακίνηση των πολιτών, εκτός από το μήνα Σεπτέμβριο 2020.

 Μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με τον τρόπο διακίνησης των πολιτών έγινε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών έχοντας υπόψη το μήνα Σεπτέμβριο 2020 που δεν υπήρχαν περιοριστικά μέτρα στη διακίνηση. Με βάση τις πωλήσεις του Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υπήρχαν περιοριστικά μέτρα διακίνησης, σε σύγκριση με τις πωλήσεις του Σεπτεμβρίου 2019, εκτιμήθηκε ότι υπήρξε μια μείωση στις συνήθειες διακίνησης των πολιτών της τάξης του 25% για τη βενζίνη 95 και της τάξης 14% στο πετρέλαιο κίνησης.

Η αξιολόγηση, επεξεργασία των στοιχείων και οι παρατηρήσεις έγιναν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close