ΥπηρεσίεςΦιλοξενίες

Ενημερωθείτε για την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας.

Η εκτίμηση κινδύνου που θα διασφαλίζει την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας οφείλει και πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους μας στόχους.

Είναι σημαντικό για να μπορέσει το προσωπικό μας να αποδώσει στο χώρο εργασίας θα πρέπει να νιώθει ότι υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια και υγεία. Η προώθηση της ασφάλειας αλλά και η διατήρηση της υγείας μας, αποτελούν δύο κύρια συστατικά για τη διατήρηση της ζωής και τη βελτίωση της ποιότητάς της.

Η ανάγκη κατάρτισης για θέματα ασφάλειας και υγείας απορρέει κατ’ αρχήν από την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, ο οποίος μεταξύ άλλων απαιτεί όπως το προσωπικό γνωρίζει τις βασικές αρχές της ασφάλειας και υγείας και ειδικότερα την αναγνώριση των κινδύνων και τον καθορισμό μέτρων για διαχείρισης τους καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στους χώρους εργασίας.

Εκτίμηση των κινδύνων είναι η προσεκτική διερεύνηση και ο εντοπισμός όλων των πηγών κινδύνου μέσα στον εργασιακό χώρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία σε πρόσωπα στην εργασία ή και σε τρίτα πρόσωπα, με σκοπό την αξιολόγηση και την καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Οι διεθνείς συμβάσεις και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  υποχρεώνουν τους εργοδότες και τους εργαζομένους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και υγείας ώστε να προληφθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) Charalambides Marketing, δίνοντας λύσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων που επιθυμούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας διοργανώνει το επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης Ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Λευκωσία και ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου 2020.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για επιχειρήσεις και προσφέρονται δωρεάν για ανέργους.

  Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο πατήστε εδώ.  

https://chmmarketing.com/seminars-cyprus/ektimisi-kindynoy-stoys-coroys-ergasias/

ή επικοινωνήστε τώρα στο τηλέφωνο – 22764040

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close