ΥπηρεσίεςΦιλοξενίες

Επιχορηγημένο Online Webinar για στελέχη επιχειρήσεων και δωρεάν για άνεργους

Επιχορηγημένο online Webinar Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας για την αποτελεσματική  ευθυγράμμιση της επιχείρησης με το νομικό πλαίσιο.

Η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας οφείλει και πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους κάθε Οργανισμού.

Η ανάγκη κατάρτισης για θέματα ασφάλειας και υγείας απορρέει κατ’ αρχήν από την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Η νομοθεσία απαιτεί όπως ο κάθε Οργανισμός διατηρεί

• Γραπτή εκτίμηση κινδύνου

• Υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας η επιτροπή ασφάλειας, που θα κατέχει πιστοποιητικό Εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας .

Όλα τα παραπάνω τυγχάνουν ελέγχου από τους επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να επιβάλει πρόστιμο ποσού €500 (για κάθε παράβαση ξεχωριστά), μέχρι δέκα (10) παραβάσεις και με ανώτατο ποσό τις €5000.

Το σεμινάριο είναι επιχορηγημένο απο την ΑνΑΔ .

Τo σεμινάριο το διοργανώνει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) Charalambides Marketing και επιχορηγείται από την Αρχή ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για επιχειρήσεις και προσφέρεται εντελώς Δωρεάν για ανέργους.
Η συμμετοχή ανέργων σε σεμινάρια είναι δωρεάν και μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι  εγγεγραμμένοι άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ανεργίας τους και αφού εξασφαλίσουν  Παραπεμπτικό από τη ΔΥΑ για συμμετοχή σε πρόγραμμα.

Ημέρα. Έναρξης  – Δευτέρα 4/10/2021.

Για πληροφορίες και συμμετοχή στο σεμινάριο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο

https://chmmarketing.com/…/asfaleia-ygeia-ektimisi…/

Charalambides Marketing

Tel. 22764040 Fax 22764041

e-mail: c.charalambides@cytanet.com.cy

Related Articles

Back to top button
Close