ΕιδήσειςΚύπρος

Καταχρηστικές ρήτρες σε συμβόλαια τραπεζών-Δυσαρέσκεια Συνδέσμου Καταναλωτών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, έχοντας υπόψη τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή τη χθεσινή ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τον περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο, θα ήθελε να εκφράσει τη λύπη του και την έντονη δυσαρέσκειά του για τα πιο κάτω σημεία:

1. Στην αναφορά της Νομικής Υπηρεσίας ότι η κατάθεση αγωγής εναντίον των τραπεζών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν οδηγεί σε πρακτικό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές και

2. ότι αν οι τράπεζες σήμερα δεν έχουν καταχρηστικούς όρους στα συμβόλαιά τους, αφέθηκε να νοηθεί ότι δυνατό να επηρεάσει τη συνέχιση της εκδίκασής της υπόθεσης στο Δικαστήριο.

Αναφορικά με το σημείο 1, υπάρχουν δεκάδες υποθέσεις που καταχωρήθηκαν ή άρχισε η διαδικασία καταχώρησης τους ενώπιον των δικαστηρίων εναντίον των τραπεζών για καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις τους. Μεταξύ αυτών των υποθέσεων είναι και αυτή του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Η οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου που να επιβεβαιώνει την απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας των Καταναλωτή για καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις καταναλωτών, θα είναι μέγιστη πρακτική βοήθεια στην εκδίκαση των υποθέσεων αυτών στο Δικαστήριο.

Αναφορικά με το σημείο 2, σημειώνεται ότι και αν ακόμα σήμερα δεν υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες στις νέες συμβάσεις των τραπεζών, δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων στο Δικαστήριο εναντίον των τραπεζών. Σήμερα υπάρχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες συμβάσεις καταναλωτών με καταχρηστικές ρήτρες, οι οποίες συμβάσεις, βρίσκονται σε ισχύ και με κανένα τρόπο δεν τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν.

Οι θέσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών διατυπώνονται με την προϋπόθεση ότι τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, αποδόθηκαν ορθά.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close