ΕιδήσειςΚύπρος

Μέχρι τα Χριστούγεννα εκταρικές επιδοτήσεις €50 εκατ., λέει ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών

Ο στόχος όπως ξεκινήσουν τις αρχές Δεκεμβρίου και ολοκληρωθούν πριν τις εορτές των Χριστουγέννων  οι πληρωμές για τις εκταρικές επιδοτήσεις ύψους €50 εκατ. έχει επιτευχθεί, δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, Ανδρέας Κυπριανού, ο οποίος προανήγγειλε εκστρατεία ενημέρωσης για τις ευκαιρίες που παρέχει η δραστηριοποίηση στον αγροτικό κλάδο.
 
«Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για νέους, για νέα ζευγάρια που θέλουν να μπουν στον τομέα αυτόν, τον τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας της μεταποίησης, για να μπορέσουν να πουν στον τομέα αυτό θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά και προς αυτήν την κατεύθυνση ο οργανισμός θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στις αρχές του επόμενου χρόνου», ανέφερε ο κ. Υπουργός.

Προτεραιότητα επίσης ήταν η καταβολή των κεφαλικών επιδοτήσεων στους αιγοπροβατοτροφους μας συμπεριλαμβανομένης της κρατικής στήριξης λόγω των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, πριν από τα Χριστούγεννα και αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί.  

Αυτή η επιτυχία οφείλεται πρωτίστως στην σκληρή δουλειά των στελεχών του ΚΟΑΠ καθώς και στην αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων δηλαδή των Αναδόχων του ΚΟΑΠ, των Αγροτικών Οργανώσεων, των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και της Κυβέρνησης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Στρεμματικές Ενισχύσεις

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθορίζει την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους ως το νωρίτερο δυνατό χρονικό όριο έναρξης καταβολής των εν λόγω ενισχύσεων και ο Οργανισμός κάθε χρόνο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών εντός του μηνός Δεκεμβρίου. Οι Κύπριοι αγρότες θα λάβουν και φέτος τις ενισχύσεις αυτές νωρίτερα από τους άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταβληθεί 8,4 εκατομμύρια σε περίπου 6.000 δικαιούχους. Μέχρι αύριο, ποσό ύψους 13,8 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί σε  ακόμα 11.000 περίπου δικαιούχους. Αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των επιδοτήσεων εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων θα καταβληθούν σε περίπου 31.000 Κύπριους αγρότες περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 44 εκατομμύρια αφορούν Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ θα χορηγηθούν σε περίπου 27,000 δικαιούχους μέσω του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 που αφορά Στήριξη περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα.

Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα

Κατά το έτος 2021, ο Οργανισμός επεξεργάστηκε και κατέβαλε επιδοτήσεις σε 7.500 δικαιούχους των Αγροπεριβαλλοντικών Καθεστώτων του Μέτρου 10 για τις αιτήσεις του έτους 2020, συνολικού ύψους 6,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσον αφορά το Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας έχουν καταβληθεί σε περίπου 1.000 δικαιούχους του Μέτρου επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η καταβολή των επιδοτήσεων που αφορά τις δεσμεύσεις των πιο πάνω Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων και Καθεστώτων του έτους 2021, αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του νέου έτους.

Παράλληλα με τα πιο πάνω, ο Οργανισμός ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τις πληρωμές του Μέτρου 21 – Φυτική Παραγωγή Β΄ φάση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 που αφορούσε έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας του COVID-19. Το συνολικό ποσό είναι ύψους 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου 1.400 αιτητές.

Κεφαλικές Επιδοτήσεις

Μέσω των Κεφαλικών επιδοτήσεων αναμένεται εντός των ημερών να δοθούν 7,1 εκατομμύρια σε περίπου 1.600 αιγοπροβατοτρόφους.

Τα 3,5 εκατομμύρια αποτελούν Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (Άμεσες Ενισχύσεις) και θα δοθούν σε 850 δικαιούχους του Καθεστώτος Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων 2021, ενώ ποσό ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ  θα δοθεί ως επιπλέον κρατική χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικών  αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιγοπροβατοτρόφοι και θα κατανεμηθεί σε 1.600 δικαιούχους. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 700 δικαιούχοι με το συνολικό ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η καταβολή των επιδοτήσεων συνεχίζεται.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Επιπρόσθετα, εντός του μηνός Δεκεμβρίου και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καταβληθούν κρατικές ενισχύσεις για την Μπανανοκαλλιέργεια συνολικού ύψους 100 χιλιάδων ευρώ, ως Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση για Μπανάνες, σε περίπου 200 δικαιούχους. Εντός Δεκεμβρίου επίσης αναμένεται να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για το Μέτρο 5 το οποίο αφορά έκτακτο Μέτρο στήριξης γεωργών που αρδεύουν τεμάχια σε περιοχές εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων και στοχεύει στην απάμβλυνση των συνεπειών από τα περιοριστικά μέτρα για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19. Το συνολικό προς διάθεση ποσό είναι 450 χιλιάδες ευρώ.

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καταβληθεί επίσης έκτακτη κρατική βοήθεια για στήριξη του τομέα της Κτηνοτροφίας, λόγω των επιπτώσεων της νόσου Covid-19. Η ενίσχυση συνολικού ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί στους ακόλουθους τομείς ως εξής: στη χοιροτροφία 2,7 εκατομμύρια ευρώ, στην πτηνοτροφία 1,3 εκατομμύρια ευρώ, στην αγελαδοτροφία 1,7 εκατομμύρια ευρώ  και 25,000 ευρώ στον τομέα της κονικλοτροφίας. Οι πληρωμές αναμένεται να καταβληθούν στους  δικαιούχους το πρώτο εξάμηνο του 2022.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καθεστώς 4.1:«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»

Πρώτη προκήρυξη Καθεστώτος 4.1

Οι πληρωμές των αιτητών που έχουν εγκριθεί μέσω της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1 συνεχίζονται κανονικά.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί €30,6 εκ. που αφορούν σε 176 αιτήσεις.

Δεύτερη Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1

Ο ΚΟΑΠ προχώρησε στη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1, με την παραλαβή των αιτήσεων να πραγματοποιείται από τις 15 Νοεμβρίου 2019 μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020. Η επεξεργασία των αιτήσεων ολοκληρώθηκε εντός του έτους, με τους πρώτους αιτητές να λαμβάνουν τις επιστολές προκαταρκτικής έγκρισής τους τον Μάιο 2021.

Για άλλη μια φορά υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες μας με αποτέλεσμα να παραληφθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Ως αποτέλεσμα αυτού, το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον ΚΟΑΠ, αποφάσισε τη διάθεση επιπλέον κονδυλίων για τις ανάγκες της δεύτερης προκήρυξης, με σκοπό να καλυφθεί πλήρως η αυξημένη ζήτηση που παρουσιάστηκε. Συνολικά έχουν εγκριθεί 154 αιτήσεις με εγκεκριμένο ποσό επιδότησης €17,2 εκ.

Πρώτη προκήρυξη Καθεστώτος 6.1

Όσον αφορά το Καθεστώς 6.1 – Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών, στην παρούσα φάση διενεργούνται πληρωμές για τις Β’ Δόσεις των δικαιούχων που έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση των Επιχειρηματικών τους Σχεδίων. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί €2,7 εκ. που αφορούν σε 184 αιτήσεις.

Νέες Προκηρύξεις Καθεστώτων 4.1, 5.2 και 6.1

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση γίνονται έντονες διεργασίες για την Γ’ Προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 την Β’ Προκήρυξη του Καθεστώτος 6.1 και την πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 5.2 – Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Τα καθεστώτα αυτά αναμένεται να προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συνολικά για όλα τα Επενδυτικά Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014 – 2020 για το έτος 2021 παραχωρήθηκαν μέχρι σήμερα περί τα 30 εκ. Ευρώ.  

ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού τομέα (ΕΠΣΑ 2019-2023) ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιτυγχάνοντας πλήρη απορρόφηση των πόρων που αντιστοιχούσαν στο Οικονομικό Έτος 2021 ως ακολούθως:

ΕΠΣΑ 3α (Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Κλάδο) : € 737,091.32

ΕΠΣΑ 1β (Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων): €2,432,112.48

ΕΠΣΑ 1γ (Πράσινος Τρύγος): €1.295.796,20

ΣΥΝΟΛΟ: €4,465,000 (100% του προϋπολογισμού)

Επιπρόσθετα, κατά το Οικονομικό Έτος 2021, έχουν δοθεί €341,000 ως ενίσχυση σε Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών  με βάση  τα  επιχειρησιακά τους προγράμματα, €322,000 για το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα και €424,000 για το Πρόγραμμα στα Σχολεία (παροχή δωρεάν φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στους μαθητές) ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των ενισχύσεων από τα Μέτρα των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, σε €5,552,000 προς όφελος περίπου 2.500 αιτητών.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Βασικός στρατηγικός πυλώνας του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του ίδιου του αγρότη, του κάθε αιτητή αγροτικών επιδοτήσεων ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους, γι’ αυτό το προσωπικό του Οργανισμού βρίσκεται πάντα δίπλα στους αγρότες προς αποφυγή οποιωνδήποτε λαθών που οδηγούν σε καθυστερήσεις ή και ποινές. Ο Οργανισμός είναι αποφασισμένος να παράσχει κάθε δυνατή και νόμιμη βοήθεια προς τον Κύπριο Αγρότη, ώστε ο στόχος της μηδενικής απώλειας Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων να τύχει πλήρους υλοποίησης. Παράλληλα πρέπει να τονισθεί ότι βασικό μέλημα του Οργανισμού είναι οι έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές.

Παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια ο Οργανισμός έχει εφαρμόσει, σε αρκετές από τις δραστηριότητες του, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους αιτητές μέσω email και sms, η ηλεκτρονική διαχείριση της εσωτερικής αλληλογραφίας, εντούτοις υπάρχουν ακόμη αρκετά που πρέπει να γίνουν.

Βασικός στόχος του Οργανισμού είναι η οργάνωση σε ψηφιακή μορφή όλων των εργασιών  που επιτελούνται στον Οργανισμό με την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών. Παραδείγματα τέτοιων προσεγγίσεων και τεχνολογιών είναι η ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών (Mobile Application Development), σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, Tablets κ.α.,  η ανάπτυξη εφαρμογών εξελικτικής μάθησης μηχανών (Machine Learning), η εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης και ταξινόμησης καλλιεργητικών πρακτικών  με την χρήση τεχνολογιών εξ’ αποστάσεως αισθητήρων (Remote Sensing), η χρήση ηλεκτρονικών αναγνωστών και καταγραφών (scanners), η εκτεταμένη χρήση  εφαρμογών μέσω διαδικτύου για την υποβολή αιτήσεων και πληροφόρηση από και προς τους γεωργούς μας και όχι μόνο.

Ο βασικότερος στόχος του Οργανισμού, είναι και παραμένει, η βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον Κύπριο Αγρότη, σε ένα ταχύτατα τεχνολογικά εξελισσόμενο κόσμο, με τρόπο ώστε να διευκολύνεται να υποβάλλει σωστά τις αιτήσεις του και να παίρνει αυτά που δικαιούται έγκαιρα και έγκυρα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, και την αξιοπιστία του Οργανισμού, τόσο εντός Κύπρου όσο και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημασία του Οργανισμού για την Κυπριακή οικονομία είναι τεράστια και η προσπάθεια θα  είναι να μεγιστοποιήσει την συνεισφορά του προς τον αγροτικό κόσμο, να βοηθά στην υλοποίηση νέων σχεδίων στήριξης, να απλοποιεί τις διαδικασίες, να βελτιώσει την ενημέρωση, ιδιαίτερα προς τους νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους, για τα πολλαπλά προγράμματα στήριξης που θα υπάρξουν.  Να γίνει ένας Οργανισμός πρότυπο, να υπάρξει απολυτή διαφάνεια, να ενισχυθεί ο εσωτερικός έλεγχος και να καταστεί ένας από τους πιο σύγχρονους και αποτελεσματικούς Οργανισμούς πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει ο Οργανισμός να δημιουργήσει τέτοιους μηχανισμούς ταχύτατων ελέγχων στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για να μπορεί να προβαίνει σε έγκυρες και έγκυρες πληρωμές προς τους νόμιμους δικαιούχους. Το Τμήμα Πληροφορικής  του Οργανισμού πρέπει να αναπτύξει και να υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες που προσφέρονται, να δημιουργήσουν απαραβίαστες βάσεις δεδομένων και να στηρίξει ακόμα περισσότερο την αγροτική οικονομία και τις πολιτικές της εκάστοτε Κυβέρνησης.

Χρειάζεται όραμα, αντίληψη των προβλημάτων και σωστές στρατηγικές για να καταφέρουμε να ξαναζωντανέψουμε την πανέμορφη Κυπριακή ύπαιθρο και να δώσουμε επίπεδο και προοπτική στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας. 

Ως νέος Επίτροπος του ΚΟΑΠ στηρίζω απόλυτα τις εθνικές στρατηγικές που αφορούν την αναζωογόνηση της υπαίθρου και θα κάνω ότι είναι δυνατό ούτως ώστε να στηριχθούν οικονομικά και άλλως πώς όσοι ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την μεταποίηση αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Πρόσφατα έχω δώσει οδηγίες και έχω εγκρίνει την δημιουργία νέου περιφερειακού γραφείο στην πόλη χρυσοχούς όπου ικανοποιεί μια χρόνια απαίτηση των κατοίκων της αλλά και των γύρο περιοχών.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, προς το προσωπικό του ΚΟΑΠ, στους Αναδόχους, στα Κόμματα και στις Αγροτικές Οργανώσεις για την άψογη και συνεχή συνεργασία που υπάρχει για την επίτευξη του κοινού στόχου που δεν είναι άλλος από την βοήθεια και στήριξη του αγροτικού κόσμου της Κύπρου μας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Related Articles

Back to top button
Close