ΕιδήσειςΚύπρος

Μαζί με την Αστυνομία, λειτουργοί και άλλων Κρατικών Υπηρεσιών

Η Αστυνομία συνεχίζει τους αυστηρούς ελέγχους για πιστή συμμόρφωση με τα νέα Υπουργικά Διατάγματα, που τίθενται σε εφαρμογή από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού – COVID19. Προτρέπει μάλιστα, τους πολίτες για πιστή εφαρμογή των νέων μέτρων, τονίζοντας πως η αναθεώρηση των μέτρων, δεν σημαίνει εφησυχασμό.

Αντίθετα η πλήρης υπευθυνότητα και η επιμελής τήρηση των πρωτοκόλλων αποστάσεων και των κανόνων υγιεινής, από όλους μας, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για όσο το δυνατό συντομότερη επιστροφή στην κανονικότητα.
 
Με βάση και τα τελευταία Διατάγματα, έχουν εκδοθεί αναθεωρημένες διαταγές επιχείρησης για τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των μελών μας. Κατά την υλοποίηση των νέων Διαταγμάτων, η Αστυνομία θα είναι παρούσα και σε στενή συνεργασία με όλους τους λειτουργούς των κρατικών Υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν καθοριστεί για διενέργεια ελέγχων.
 
Πέραν των υπηρεσιών που βρίσκονται ήδη στο πλευρό της Αστυνομίας, δηλαδή η Εθνική Φρουρά, η Πολιτική Άμυνα και η Υπηρεσία Θήρας, από τις 4 Μαΐου  μαζί με την Αστυνομία, έχουν οριστεί βάσει σχετικού Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και Λειτουργοί του Τμήματος Εργασίας, Υγειονομικοί Λειτουργοί του Υπουργείου Υγείας, Λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας, Επιθεωρητές του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Λειτουργοί του Υφυπουργείου Τουρισμού και Λειτουργοί της Υπηρεσίας του Καταναλωτή. Το συντονισμό των πιο πάνω τμημάτων θα έχει ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.


Η Αστυνομία αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας για τα μέχρι τώρα επιτεύγματα ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσής τους. Επαναλαμβάνουμε ωστόσο, ότι τα νέα μέτρα δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν, αντίθετα πρέπει να επιδείξουμε όλοι, Υπηρεσίες και Κοινό, μέγιστο βαθμό υπευθυνότητας ούτως ώστε να έχουμε το συντομότερο τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close