ΕιδήσειςΚύπρος

Μαθητικοί Διαγωνισμοί Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας 2019-2020

Στην προκήρυξη των Διαγωνισμών «Μαθητές και Μαθήτριες στην Έρευνα – ΜΕΡΑ» και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ», προχώρησε για ακόμα μία φορά το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), καλώντας μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών καθώς και εκπαιδευτικούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.

Οι Διαγωνισμοί αποτελούν μέρος του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» του ΙδΕΚ και προκηρύσσονται σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Φέτος, για πρώτη φορά, στους διοργανωτές του Διαγωνισμού ΤΕΚΕ συγκαταλέγεται και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).
Βασικός σκοπός των Διαγωνισμών είναι να φέρουν σε επαφή τους μαθητές και τις μαθήτριες με τις επιστημονικές ερευνητικές διαδικασίες, την καινοτομία και την τεχνολογία, αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητά τους. Στους Διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι μαθητικές ομάδες θα κληθούν, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, να εκπονήσουν ερευνητικές εργασίες (Διαγωνισμός «ΜΕΡΑ») ή να δημιουργήσουν μια καινοτόμα τεχνολογική εφαρμογή/κατασκευή (Διαγωνισμός «ΤΕΚΕ»). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής και για τους δύο Διαγωνισμούς είναι η 1η Νοεμβρίου 2019.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία, πέρα από το να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις στο αντικείμενο της εργασίας τους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και να κατανοήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, μέσα από την πρακτική τους εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Ως εκ τούτου, επιδιώκεται και είναι ιδιαίτερα σημαντική η εμπλοκή τους σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, η οποία θα προκύψει μέσα από την εκπόνηση των εργασιών και κατασκευών, καθώς και η εις βάθος κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών.
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στους Διαγωνισμούς θα παρακολουθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2019 στη Λευκωσία και Λεμεσό αντίστοιχα, όπου θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων θα δοθούν επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας/τεχνικής κατασκευής κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Η τελική υποβολή των εργασιών θα γίνει την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2020 και τους νικητές θα αναδείξει Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του ΚΕΕΑ, του ΕΤΕΚ και του ΙδΕΚ.

Οι ομάδες που θα εκπονήσουν τις καλύτερες μελέτες και κατασκευές θα βραβευθούν στο πλαίσιο ειδικής τελετής με τιμητικά διπλώματα και πλακέτες, καθώς επίσης και με χρηματικά έπαθλα. Επιπρόσθετα, οι νικητές του Διαγωνισμού «ΜΕΡΑ» (επίπεδο Λυκείου) θα μπορούν να συμμετάσχουν στο London International Youth Science Forum (LIYSF) 2020, με κάλυψη των εξόδων συμμετοχής, μετακίνησης και διαμονής από το ΙδΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ www.research.org.cy ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 22205000.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close