ΕιδήσειςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν κατά 63,8% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Απρίλη 2022, σε σύγκριση με τον Απρίλη 2021

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2022, έφτασε τα 11.664 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο 2022 μειώθηκε στα 12.853 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.087 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021 σημειώθηκε μείωση 20.522 προσώπων ή 63,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 4.965), του εμπορίου (μείωση 3.987), των κατασκευών (μείωση 1.402), της μεταποίησης (μείωση 1.273), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 963), καθώς και στη μείωση 1.602 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)
 

Πίνακας 1
Μήνας και ΈτοςΕγγεγραμμένοι Άνεργοι –
Πραγματικά Στοιχεία
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι –
Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2022
Απρίλιος11.66412.853
Μάρτιος13.81813.087
Φεβρουάριος15.36413.228
Ιανουάριος15.43013.172
2021
Δεκέμβριος14.80013.001
Νοέμβριος13.97712.793
Οκτώβριος10.97412.795
Σεπτέμβριος11.32412.743
Αύγουστος16.28116.518
Ιούλιος18.95019.318
Ιούνιος26.69427.859
Μάιος31.28734.181
Απρίλιος32.18633.376
Μάρτιος32.93331.450
Φεβρουάριος32.78930.673
Ιανουάριος32.33329.634
2020
Δεκέμβριος33.38229.734
Νοέμβριος32.96829.239
Οκτώβριος31.48737.382
Σεπτέμβριος30.71836.040
Αύγουστος33.64935.274
Ιούλιος32.31334.015
Ιούνιος31.15833.748
Μάιος29.60433.290
Απρίλιος28.59129.045
Μάρτιος26.35323.151
Πίνακας 2
Nace
Αναθ. 2
Οικονομική ΔραστηριότηταΕγγεγραμμένοι Άνεργοι(πραγματικά στοιχεία)
Απρίλιος
202
1
Μάρτιος
2022
Απρίλιος
2022
AΓεωργία, Δασοκομία και Αλιεία2087270
BΟρυχεία και Λατομεία471713
CΜεταποίηση2.034811761
DΠαροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού1686
EΠαροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης983636
FΚατασκευές2.3851.035983
GΧονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών6.0662.2702.079
HΜεταφορά και Αποθήκευση1.427551464
IΔραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης7.1003.4812.135
JΕνημέρωση και Επικοινωνία810317322
KΧρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες1.620743740
LΔιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας298123110
MΕπαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες1.695792763
NΔιοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες1.409633581
OΔημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση1.430775690
PΕκπαίδευση941307294
QΔραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα628251239
RΤέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία638340233
SΆλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών795329275
TΔραστηριότητες Νοικοκυριών742320
UΔραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων2398
 Νεοεισερχόμενοι2.444895842
 Σύνολο32.18613.81811.664

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση, καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.


Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.


Πρόσφατες Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών, και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η νέα αυτή ρύθμιση, η οποία αξιολογείται από το Τμήμα Εργασίας, ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της νέας αυτής διαδικασίας με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.


Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).


Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά Εργασίας
CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)
Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Related Articles

Back to top button
Close