Top NewsΚοινωνικάΤοπικά Νέα

Μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον εισηγείται η Περιβαλλοντική Αρχή για πρατήριο στη Δευτερά

Την ανάγκη για ετοιμασία Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την κατασκευή και λειτουργία πρατηρίου καυσίμων με πλυντήριο αυτοκινήτων, ιδιοκτησία της εταιρείας “CORAL ENERGY CYPRUS LTD”, στην κοινότητα Κάτω Δευτεράς, εισηγείται σε Έκθεση Πληροφοριών η Περιβαλλοντική Αρχή.

Η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, λόγω εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές του επιπτώσεις του Έργου στο περιβάλλον. Για το Έργο λήφθηκαν απόψεις από το Yπουργείο Υγείας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Δευτεράς. Το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την Έκθεση, τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο, ενώ το Κοινοτικό Συμβούλιο Δευτεράς δεν τοποθετήθηκε.

Οι λόγοι για τους οποίους η Αρχή κρίνει αναγκαία την Μελέτη Επιπτώσεων στο Περιβάλλον είναι οι  πιο κάτω:

1. Κατά την αξιολόγηση του έργου διαπίστωσε ότι η δημιουργία και η λειτουργία του έργου θα επιφέρει επιπτώσεις κυρίως στις ανέσεις των κατοίκων της περιοχής λόγω της χωροθέτησης του αφού το προτεινόμενο έργο εντάσσεται σε Οικιστική Ζώνη Η1 με επικρατούσα χρήση την κατοικία. Το προτεινόμενο τεμάχιο βρίσκεται σε δρόμο όπου η πολεοδομική ζώνη είναι με επικρατούσα χρήση την κατοικία και οι υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές κατοικίες θα επιφορτιστούν επιπρόσθετα τη διακίνηση των φορτηγών για εφοδιασμό καυσίμων καθώς και των οχημάτων που θα εξυπηρετεί το πρατήριο.

2. Το τεμάχιο βρίσκεται σε απόσταση 250 m από Δημοτικό Σχολείο και νηπιαγωγείο και 350 m από εκκλησία, που θεωρούνται ευαίσθητοι δέκτες. Η απόσταση αν και θεωρείται γενικότερα ασφαλείς εντούτοις προκύπτουν ανησυχίες τόσο για την ασφάλεια και υγεία μαθητών αλλά και γενικότερα κατοίκων της περιοχής, όσο και για τον επιπρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο τον οποίο θα επωμιστεί η οικιστική περιοχή.

3. Η επικινδυνότητα όσον αφορά τα ατυχήματα αλλά και την τοξική επίδραση είναι πολύ μεγαλύτερη σε πρατήρια που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών σύμφωνα με απόψεις του Υπουργείου Υγείας. Προβληματισμοί προκύπτουν και από το γεγονός ότι η ανέγερση ενός τέτοιου έργου θεωρείται εστία ρύπανσης η οποία μπορεί να υποβαθμίσει το περιβαλλοντικό καθεστώς μιας περιοχής αλλά ταυτόχρονα να επηρεάσει και τις ανέσεις και τον τρόπο ζωής μια δυνητικά αναπτυσσόμενης οικιστικής περιοχής.

4. Η μελλοντική χρήση γης σε οικιστική ανάπτυξη προβληματίζει την Περιβαλλοντική Αρχή σε σχέση με την ασφάλεια και τις ανέσεις των κατοίκων. Τέλος προβληματισμοί υπάρχουν και για το θέμα των αναθυμιάσεων οι οποίες θα προκύψουν στην περίπτωση δημιουργίας των έργων και κατ΄ επέκταση της αποθήκευσης των καυσίμων.

5. Τα μέτρα μετριασμού που προτείνονται δεν μπορούν να άρουν τις επιφυλάξεις που υπάρχουν για τον ενδεχόμενο αρνητικό επηρεασμό των γύρω αναπτύξεων, τις ανέσεις των πολιτών και γενικότερα την ανθρώπινη υγεία.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών το οποίο θα χωροθετηθεί στην κοινότητα Κάτω Δευτεράς στην Λευκωσία. Το πρατήριο θα κατασκευαστεί στα τεμάχια Φ/Σχ. 30/1233V01, αρ. τεμαχίων 268, 269, 270, 271 με συνολική έκταση 2154 m2.

Κατά το στάδιο λειτουργίας θα διεξάγονται οι πιο κάτω δραστηριότητες παραλαβή και αποθήκευση καυσίμων, πλύσιμο οχημάτων, αλλαγή λαδιού και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το πρατήριο θα διακινεί 2700000 λίτρα καυσίμου ετησίως ενώ το πλυντήριο θα εξυπηρετεί 2000 οχήματα ανά έτος.

Η περιοχή του προτεινόμενου έργου εντάσσεται σε Οικιστική Ζώνη Η1. Σε ακτίνα 1 km υπάρχουν κατοικίες, γραφεία, αποθήκες, καταστήματα, φούρνοι, τραπεζικά ιδρύματα κ.α. Σε απόσταση 450 μέτρων εντοπίζεται το πλησιέστερο πρατήριο πετρελαιοειδών ενώ το δεύτερο σε απόσταση 1km. Σε απόσταση 250 m βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο και νηπιαγωγείο και σε 350 m βρίσκεται εκκλησία. Σε απόσταση 370 m νοτιοανατολικά και 425 m βόρεια, συναντάται ο ποταμός Πεδιαίος.

To πρατήριο θα κατασκευαστεί σε εμβαδόν 1256 m2 και περιμετρικά του πρατηρίου θα κατασκευαστεί λωρίδα πρασίνου. Το πρατήριο θα αποτελείται από: αίθουσα πωλήσεων, κουζίνα, αποχωρητήρια, μηχανοστάσιο, στέγαστρο με αντλίες καυσίμων, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, σωλήνες μεταφοράς πετρελαιοειδών, χώρος διακίνησης και στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρος φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Related Articles

Back to top button
Close