ΕιδήσειςΚύπρος

Με απόφαση Υπουργικού καλύπτονται δικαιούχοι ΓεΣΥ που έχουν προβλήματα στην εγγραφή τους

Σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων του (ημερ. 5 Ιουνίου 2019 και 4 Σεπτεμβρίου 2019), το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, σύμφωνα με την οποία, συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων του ΓεΣΥ, που αντιμετωπίζουν διαδικαστικά και τεχνικά προβλήματα στην εγγραφή τους στο Σύστημα, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τον ΟΚΥπΥ, για τη μεταβατική περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά στις πιο κάτω κατηγορίες δικαιούχων:

1. Πρόσωπα τα οποία είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ και τα οποία:

Α. Εξαιρούνται από Μεταναστευτικές Διατυπώσεις:

                      i.        Διπλωμάτες και μη-διπλωματικό προσωπικό που εργάζεται στις Πρεσβείες στην Κυπριακή Δημοκρατία,

                    ii.        Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (κυρίως τουρίστες και φοιτητές), και

                   iii.        Πρόσωπα με καθεστώς “Native” που τους παραχωρείται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Β. Είναι εγγεγραμμένα στο αρχείο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα στοιχεία τους:

                      i.        Πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο αρχείο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αλλά για διάφορους λόγους (είτε λόγω τεχνικού ή διαδικαστικού προβλήματος) τα αρχεία τους δεν αποστέλλονται στον Οργανισμό, και

                    ii.        Πρόσωπα για τα οποία εκκρεμεί πέραν των εννέα μηνών η έκδοση άδειας παραμονής από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής της πιο πάνω διευθέτησης, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα εκδίδει για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο πάνω ομάδες έντυπο βεβαίωσης του δικαιώματος σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

2. Πρόσωπα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ (πρόκειται για πρόσωπα, τα οποία είναι σήμερα δικαιούχοι υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το Δημόσιο), και αφορά κυρίως σε:

      i.        Αιτητές Ασύλου,

    ii.        Μέλη της ΕΛΔΥΚ

   iii.        Άλλα πρόσωπα που ο Υπουργός κρίνει ότι με βάση διεθνείς συμβάσεις ή για ανθρωπιστικούς λόγους θα πρέπει να τους παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Διευκρινίζεται ότι για σκοπούς εξασφάλισης του δικαιώματος σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον ΟΚΥπΥ, τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω θα πρέπει να εξασφαλίζουν κάρτα νοσηλείας ή αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και την ΕΛΔΥΚ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close