ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΕιδήσεις

Με SafePass στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας, για σκοπούς ελέγχου της επιτήρησης εφαρμογής των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260), καθώς και του Διατάγματος με αρ. 5558, ΚΔΠ 278/2021, 30 Ιουνίου 2021, εξουσιοδοτεί την ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας SPS Private Security Services Ltd με αρ. άδειας ΙΓ/1006 όπως διενεργεί ελέγχους σχετικά με την είσοδο επισκεπτών (άνω των 12 ετών)  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας για την κατοχή ενός εκ των πιο κάτω αποδεικτικών:

Α. Αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια COVID 19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.

Β. Πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού.

Γ. Αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια τουCOVID 19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης

Παράλληλα ο Δήμος Λευκωσίας, με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, προτρέπει όλους τους επισκέπτες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου όπως συνεργάζονται με τις υποδείξεις των φρουρών ασφάλειας και του προσωπικού.

Related Articles

Back to top button
Close