Top NewsΚοινωνικάΤοπικά Νέα

«Ναι» από Περιβαλλοντική Αρχή για τις λεωφόρους Αργυρουπόλεως και Ιπποκράτους

Η Περιβαλλοντική Αρχή δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου για την βελτίωση / κατασκευή των Λεωφ. Αργυρουπόλεως – Ιπποκράτους και τμήματος της οδού Τσερίου στον Δήμο Στροβόλου και Δήμο Λακατάμειας στην επαρχία Λευκωσία υπό όρους / προϋποθέσεις. Αυτό αναφέρει στην έκθεση Πληροφοριών που ετοίμασε και δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

Το έργο αφορά την κατασκευή αστικών λεωφόρων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο δίκτυο των Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας (ΔΠΣ) του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του Έργου αυτού, περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ), που εκπονήθηκε το 2012 και εκδόθηκε θετική Γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής το 2015. Το έργο περιλήφθηκε στη Μελέτη για την ετοιμασία Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου για το πολεοδομικό συγκρότημα Λευκωσίας το 2018 που εκπονήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και αξιολογήθηκε σε ότι αφορά τον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Το 2021, ζητήθηκε η υποβολή της Έκθεσης Πληροφοριών για το έργο, λόγω των τροποποιήσεων του έργου που αφορούν κυρίως αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των δρόμων, αλλαγή σχεδιασμού για μείωση αρ. αποκοπής δένδρων και διαχείρισης της κυκλοφορίας, κλείσιμο προσβάσεων, κ.α. Οι κύριες αλλαγές αφορούν:

• αύξηση του πλάτους των λωρίδων πρασίνου,

• πρόνοια για φύτευση μεγάλων δέντρων στα πεζοδρόμια και στις λωρίδες πρασίνου,

• μείωση του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας,

• αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων,

• αύξηση του πλάτους του ποδηλατόδρομου.

Η Περιβαλλοντική Αρχή στα πλαίσια της Έκθεσης Πληροφοριών έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, λόγω εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές του επιπτώσεις του Έργου στο περιβάλλον. Με βάση τις απόψεις των αρχών αυτών, την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 24 ετοιμάστηκε η παρούσα Περιβαλλοντική Έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Τα οφέλη από το έργο

Οι Λεωφόροι Αργυρουπόλεως και Ιπποκράτους, αφορούν περιμετρικό ΔΠΣ που συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της Λευκωσίας, ενώ οι Λεωφόροι Τσερίου και Στροβόλου, αφορούν ακτινωτό ΔΠΣ με φορά βορά-νότου. Μεγάλο τμήμα του Περιμετρικού ΔΠΣ (Λεωφόρος Αργυρουπόλεως – από τον κυκλικό κόμβο παρά το νέο Γ.Σ.Π., μέχρι τη Λεωφόρο Τσερίου) δεν είναι σήμερα κατασκευασμένο. Ο ουσιαστικός στόχος της κατασκευής του έργου είναι:

• η κυκλοφοριακή σύνδεση των δυτικών με τις ανατολικές περιοχές της Λευκωσίας (Γέρι – Λατσιά – Λακατάμεια – Ανθούπολη), μέσω των Λεωφόρων Αργυρουπόλεως και Ιπποκράτους,

• η διευκόλυνση της διακίνησης μεταξύ των νότιων και βόρειων περιοχών στα δυτικά της πόλης (Τσέρι – Λακατάμεια – Στρόβολος), μέσω της νότιας επέκτασης της λεωφόρου Τσερίου,

• η σύνδεση της δυτικής περιοχής της Λευκωσίας με τον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού (μέσω του ανισόπεδου κόμβου του ΓΣΠ) και με τον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας

(μέσω του κόμβου στην οδό Πεύκου) και η διευκόλυνση της πρόσβασης της από και προς την υπόλοιπη Λευκωσία,

• η σύνδεση μεταξύ των οδικών έργων που υλοποιήθηκαν προγενέστερα όπως πχ. Ο παρακαμπτήριος Δρόμος Λακατάμειας με τον ανισόπεδο κόμβο στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά το νέο στάδιο ΓΣΠ καθώς και νέα Έργα που υλοποιούνται σήμερα, όπως πχ ο Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας,

• η αποσυμφόρηση ευαίσθητων περιοχών κατοικίας από τη διαμπερή κυκλοφορία,

• η προώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των εναλλακτικών μέσων κυκλοφορίας όπως

το ποδήλατο,

• η συμβολή του δρόμου στη λειτουργία του Park and Ride στην περιοχή του Νέου Σταδίου ΓΣΠ,

• η άμβλυνση του σοβαρού προβλήματος κυκλοφοριακής συμφόρησης, που σήμερα υφίσταται στην είσοδο της πόλης και ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και θα υποβοηθηθεί η αποσυμφόρηση των κεντρικών περιοχών της πόλης και η καλύτερη διακίνηση της κυκλοφορίας των Νότιων περιοχών της Λευκωσίας και των κεντρικών αστικών περιοχών.

Τι θα περιλαμβάνει

Συγκεκριμένα, το έργο, το οποίο εμπίπτει στους Δήμους Στροβόλου και Λακατάμειας (Φύλλα / Σχέδια 30/14/W2, 30/13/Ε2, 30/13/W2, 30/12/E2) θα περιλαμβάνει:

• Τέσσερις (4) λωρίδες κυκλοφορίας, πλάτους 24,50μ. (βλ. ΣΧΕΔΙΟ 1). 2021-57-ΠΕ-Λεωφ. Αργυρουπόλεως Ιπποκράτους (Σελίδα 3 από 27)

• Ποδηλατόδρομος διπλής κατεύθυνσης και πεζοδρόμια, ενώ προβλέπεται η σύνδεση τους με άλλα υφιστάμενα οδικά δίκτυα.

• Τρεις (3) λωρίδες πρασίνου, με τις δύο (2) να χωροθετούνται στα πεζοδρόμια (πλάτος 1,10μ.) και η άλλη στο κέντρο του δρόμου (πλάτος 2,20μ.). Το συνολικό εμβαδόν του χώρου που θα τοπιοτεχνηθεί θα ανέλθει σε 23.000τ.μ., ενώ θα φυτευτούν δέντρα 3344 δέντρα και 15094 θάμνοι.

• Κατασκευή γέφυρας πάνω από την κοίτη του ποταμού Καλόγερου.

• Θα κατασκευαστούν δύο (2) κυκλικοί κόμβοι – ο πρώτος στη συμβολή της Λεωφόρου Τσερίου με τις Λεωφόρους Ιπποκράτους /Αργυρουπόλεως και ο δεύτερος στη συμβολή της Λεωφόρου Αργυρουπόλεως με την Οδό Κωνσταντινουπόλεως.

• Σε τρεις (3) συμβολές του κύριου άξονα με άλλους σημαντικούς συλλεκτήριους δρόμους, θα λειτουργούν φώτα τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τα οποία θα διαθέτουν σύστημα σταμάτη/ γρηγόρη, για τη διασταύρωση των πεζών.

• Σε δεκαεπτά (17) επιλεγμένα σημεία του δρόμου, θα λειτουργούν φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών τύπου Pelican.

 • Βελτιώσεις στο υφιστάμενο δευτερεύον οδικό δίκτυο της περιοχής (Οδικό δίκτυο βόρεια της νέας όδευσης της Λεωφόρου Ιπποκράτους-360μ., Καραβοστασίου-80μ., Νίκαιας-80μ., Καλλιπόλεως100μ., Διδυμότειχου-80μ.). Το συνολικό μήκος των οδών που θα βελτιωθούν ανέρχεται στα 700μ. περίπου με κυμαινόμενο πλάτος 11-18,20μ., ανάλογα με το υφιστάμενο πλάτος των οδών. Στις εργασίες βελτίωσης των δευτερευόντων οδών, περιλαμβάνονται κατασκευή πεζοδρομίων, τοποθέτηση οδικού φωτισμού, εγκατάσταση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κ.λπ.

• Τοποθέτηση σύγχρονου οδικού φωτισμού, εγκατάσταση συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων και αστικών λυμάτων, τοποθέτηση υπόγειων εγκαταστάσεων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, και σύνδεση με άλλα υφιστάμενες υποδομές της περιοχής με πρόνοιες για τη σύνδεση τους και με υποδομές που θα δημιουργηθούν μελλοντικά με τις αναπτύξεις.

• Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων για μείωση των προβλημάτων πλημμυρών στον ποταμό Καλόγερο.

Το έργο διαχωρίζεται σε τέσσερα (4) βασικά τμήματα.

Related Articles

Back to top button
Close