Top NewsΔήμοςΗ Πόλη Μας

Οικονομικά του Δήμου: Μειώθηκε το χρέος, πλεονασματικοί προϋπολογισμοί

Το χρέος του Δήμου Λακατάμιας τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί από €17.143.948 που ήταν την 1η Ιανουαρίου 2017 όταν ανέλαβε το νυν Δημοτικό Συμβούλιο στα €15.629.748 την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αυτό τονίζεται στο  κεφάλαιο οικονομική διαχείριση που περιλαμβάνεται στον απολογισμό του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 2017-2020. Ακόμη, αναφέρεται ότι πλέον οι οικονομικές καταστάσεις από το 2017 είναι πλεονασματικές σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Είναι ευρέως γνωστό πως, το κορυφαίο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την ανάληψη των καθηκόντων του στον Δήμο Λακατάμιας, ήταν το οικονομικό», αναφέρεται στο προγραμματισμό που έχει κυκλοφορήσει σε όλη τη Λακατάμια σε ειδικό έντυπο. Επομένως, προστίθεται, η οικονομική εξυγίανση του Δήμου ήταν ύψιστη προτεραιότητα.

Αναλυτικότερα για τα οικονομικά στον απολογισμό του έργου του Συμβουλίου αναφέρεται:

«Στα πλαίσια της διαφάνειας, για την οποία δεσμεύτηκαν, ενημέρωσαν άμεσα τους δημότες για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και το συνολικό χρέος, ύψους €17.143.948, που παρέλαβαν την 1η Ιανουαρίου 2017. Λόγω παράληψης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που είχε ο Δήμος, είχαν δημιουργηθεί χρέη προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ύψους €3.083.270 και €930.095 αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι τα χρέη αυτά χαρακτηρίστηκαν ως μη διαχειρίσιμα, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για σωστή οικονομική διαχείριση, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου».

«Με σύνεση και αποφασιστικότητα, εξοφλήθηκε το χρέος του Δήμου προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας και ανταποκρινόμαστε σε όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις μας προς αυτούς. Όσον αφορά στο χρέος προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ανταποκρινόμαστε στην εξόφληση των τρεχόντων τιμολογίων, εξοφλήσαμε εκκρεμότητα που αφορούσε προηγούμενο διακανονισμό και είμαστε στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας για αποπληρωμή των συσσωρευμένων χρεών που προέκυψαν από πολιτικές που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν».

«Το Δημοτικό Συμβούλιο προσέγγισε το θέμα της οικονομικής διαχείρισης συλλογικά. Οι κοινές προσπάθειες, η συνεργασία και η λήψη αποφάσεων με μόνο στόχο το καλώς νοούμενο συμφέρον του Δήμου και κατ’ επέκταση των δημοτών, απέφεραν καρπούς. Όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Δήμου εξοφλούνται με συνέπεια. Επισημαίνουμε και τη βοήθεια του Κράτους με την καταβολή, από το 2018, επιπλέον χορηγίας ύψους €278.467, στα πλαίσια της απόφασης για ανάληψη εξόφλησης εγγυημένων από την Κυβέρνηση δανείων των Δήμων. Οι Οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 είναι πλεονασματικές, σε σύγκριση με τα ελλείμματα που παρουσιάζονταν τα προηγούμενα έτη και το χρέος μας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται στα €15.629.748, συμπεριλαμβανομένου και του δανείου για την αντικατάσταση των λαμπτήρων οδικού φωτισμού ύψους €1.200.000».

«Επιδίωξή του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν και είναι, η καταβολή συνεχούς προσπάθειας για την βελτίωση των οικονομικών του Δήμου, με τις όσο το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Δημότες μας».

«Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας συναίσθηση του ρόλου και της αποστολής τους προσπαθούν να είναι παρόντες σε όλες τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες, αλλά και να προωθούν προγράμματα στήριξης».

«Ιδιαίτερα την περσινή χρονιά, λόγω και των πολλαπλών προβλημάτων που επήλθαν από την πανδημία του κορωνοϊού, το Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμιας με αποφάσεις του, έχει επεκτείνει περαιτέρω την κοινωνική του πολιτική».

• Έγιναν μειώσεις γύρω στις 200.000 Ευρώ από την πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος για  εκπτώσεις σε ευάλωτες οικογένειες στη φορολογία σκυβάλων.

• Γύρω στις 50.000 Ευρώ έχουν δοθεί ως εκπτώσεις στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο  Δήμο μας, λόγω απώλειας εισοδημάτων.

• Δεν έχουν επιβληθεί επιβαρύνσεις για καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των τελών:

 – Ακίνητης ιδιοκτησίας – απώλεια γύρω στις €24.000

 – Υδατοπρομήθειας – απώλεια γύρω στις €37.000

• Έχουν επεκταθεί οι περίοδοι αποπληρωμής φορολογιών

• Έχουν βοηθηθεί οικογένειες που το έχουν ανάγκη, σε συνεργασία με τις εκκλησίες (με  την παροχή κουπονιών για τρόφιμα).

«Το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επεξεργάζεται συνεχώς νέους τρόπους βοήθειας, για στήριξη τόσον των δημοτών του, όσον και των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Με τη σταδιακή μείωση του χρέους, την υλοποίηση έργων υποδομής, την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και την κοινωνική ευαισθησία ως πυξίδα δράσης, να μπει πλώρη για μια καλύτερη Λακατάμια. Βασική προϋπόθεση, είναι να υπάρχει κοινός βηματισμός. Κινητήριος μοχλός της προσπάθειάς μας ήταν και παραμένει η ενότητα και η συναίνεση», καταλήγει η ενημέρωση όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση.

Related Articles

Back to top button
Close