ΕιδήσειςΚύπρος

Οι αμοιβές των golden boys της κρατικής μηχανής

Λίγο πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2020 στη Βουλή και των βασικών αρχών που πρέπει να εφαρμοστούν, έχει ενδιαφέρον ποιες είναι οι αμοιβές των προσώπων της εξουσίας. Με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου 2019, φαίνεται ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι κρατικοί αξιωματούχοι. Στα επικαιροποιημένα που θα υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 2020 δεν αναμένονται ουσιαστικές διαφορές και αν υπάρχουν θα είναι προς τα πάνω. Ένα από τα συμπεράσματα που προκύπτει είναι οι πλουσιοπάροχες απολαβές όσων έχουν σχέση με τη Δικαιοσύνη. 

Στην κορυφή της μισθολογικής κλίμακας του Κράτους βρίσκονται ο Γενικός Εισαγγελέας, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο πρόεδρος και ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είναι οι πλέον υψηλόμισθοι και σύμφωνα με τα στοιχεία ο Γενικός Εισαγγελέας, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι δικαστές του Ανωτάτου έχουν ο καθένας καθαρές ετήσιες απολαβές €108.839 ενώ οι ακαθάριστες είναι €156.179. Ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι €8.460 και πριν τις αποκοπές €11.771. Ο πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €88.142 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €123.809. Πρόεδρος άλλου δικαστηρίου όπως και ο ανώτερος επαρχιακός δικαστής έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €73.983 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €101.642. 

Σχετικά με τις αμοιβές των υπόλοιπων αξιωματούχων του Κράτους είναι:

 • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει για το 2019 καθαρές ετήσιες αμοιβές €90.257 και ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών) είναι €123.296.
 • Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει καθαρό ετήσιο μισθό €74.414 και ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός €131.090. Ο καθαρός μηνιαίος μισθός πριν από τις φορολογικές εισφορές είναι €9.578 και μετά τις αποκοπές €5.804. 
 • Ο διευθυντής γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €65.049 και ο ακαθάριστος με επιδόματα (13 μηνών) είναι €106.902.
 • Ο υπουργός, υφυπουργός παρά τω προέδρω, υφυπουργός ναυτιλίας, κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν καθαρές ετήσιες απολαβές €61.594 και ο καθαρός ετήσιος μισθός πριν από τις φορολογικές εισφορές είναι €79.198. Ο μηνιαίος μισθός πριν τις αποκοπές είναι €6.142 και μετά τις αποκοπές €4.788. 
 • Οι βουλευτές έχουν για το 2019 ετήσια καθαρά εισοδήματα €51.557 και χωρίς τις αποκοπές είναι €63.757. Ο μηνιαίος μισθός είναι €4.108 και πριν τις αποκοπές €5.046.
 • Ο Έφορος Φορολογίας έχει ετήσιο καθαρό μισθό €67.827 και ο ακαθάριστος με επιδόματα (13 μηνών) είναι €113.040. Ο καθαρός ετήσιος μισθός είναι €5.234 και πριν τις αποκοπές €6.846.
 • Ο βοηθός Έφορος Φορολογίας για το 2019 έχει ετήσιο καθαρό μισθό €56.388 και ο ακαθάριστος με επιδόματα (13 μηνών) είναι €90.874. Ο μηνιαίος μισθός είναι €4.325 και πριν τις φορολογικές εισφορές είναι €5.464.
 • Ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχει ετήσιες καθαρές αποδοχές €49.494 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €74.999. Ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι €3.778 και πριν τις φορολογικές εισφορές €4.631.
 • Μέλος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €42.025 και ο ακαθάριστος με επιδόματα (13 μηνών) είναι €59.999.
 • Ο Επίτροπος Νομοθεσίας έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €61.594 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €106.902
 • Ο πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €48.651 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €73.389.
 • Ο πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €45.847 και ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) €68.500.
 • Μέλος του Εφοριακού Συμβουλίου έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €40.344 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €58.800.
 • Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €53.983 και ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών) είναι €90.910.
 • Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €55.876 και ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών) είναι €90.083.
 • Ο Επίτροπος Ισότητας έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €55.876 και ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών) είναι €90.083.
 • Ο πρόεδρος Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων έχει ετήσιες καθαρές απολαβές €52.852 και ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών) είναι €81.309.
 • Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού έχει ετήσιες καθαρές απολαβές μετά τις φορολογικές εισφορές €75.277 και ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών) είναι €123.620.
 • Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €40.061 και ο ακαθάριστος μισθός με επιδόματα (13 μηνών) είναι €58.295.
 • Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €73.322 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €132.064.
 • Μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €57.191 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €97.756.
 • Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €70.323 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €125.267.
 • Μέλος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €53.471 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €89.806.
 • Ο αρχιπρωτοκολλητής έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €72.976 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €123.620.
 • Ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου για το 2019 είχε καθαρές ετήσιες απολαβές €72.976 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €123.620.
 • Ο Γενικός Διευθυντής Βουλής έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €72.976 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €123.620.
 • Ο Γενικός Λογιστής έχει καθαρές ετήσιες απολαβές μετά τις φορολογικές εισφορές €72.976 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €123.620.
 • Ο Γενικός Ελεγκτής έχει καθαρές ετήσιες απολαβές €72.976 μετά τις φορολογικές εισφορές και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €123.620.
 • Τι μισθούς λαμβάνουν οι υπόλοιποι

Ενδιαφέρον έχουν και οι απολαβές που σχετίζονται με ανώτατους αξιωματούχους της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου ο αρχηγός της Αστυνομίας, όπως και ο διοικητής της ΚΥΠ, έχουν ο καθένας καθαρές ετήσιες απολαβές €72.976 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €123.620. Ο αντιστράτηγος έχει καθαρές ετήσιες αποδοχές €59.926 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €97.595. Επίσης, διευθυντής μεγάλου τμήματος έχει καθαρές ετήσιες αποδοχές €62.664 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €102.695. Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει καθαρές ετήσιες αποδοχές €64.131 και οι ακαθάριστες με επιδόματα (13 μηνών) είναι €102.695. 

ΠΗΓΗ: Ο Φιλελεύθερος

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close