Ατζέντα

Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

”Το παιδί θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα, χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, οικογενειακής προέλευσης ή άλλης κοινωνικής θέσης του ίδιου του παιδιού ή της οικογενείας του”. 

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1959), η οποία καθιέρωσε ένα δεσμευτικό κώδικα για τα δικαιώματα που πρέπει όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν. 
Ακολούθως, με την υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, το 1989, η σημερινή μέρα, 20η Νοεμβρίου, καθορίστηκε ως η παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, θέτοντας επιτακτική την ανάγκη κάθε κράτος να παράσχει ειδική προστασία στο παιδί. 
Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι στοιχειώδης προϋπόθεση κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, όπως και η αναγνώριση στα παιδιά ως ξεχωριστές οντότητες με αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα.Η φροντίδα των παιδιών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων μας, αφού αυτό έχει να κάνει άμεσα με το μέλλον μιας κοινωνίας, την προοπτική και την δυναμική της.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close