ΕιδήσειςΚύπρος

Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων 2020

Την έναρξη υλοποίησης του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων 2020, συνολικής δαπάνης ύψους 75.000 ευρώ, στη βάση πρόσφατης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοινώνουν, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
 
Αναφέρουν ότι «πρόκειται για την τέταρτη στη σειρά χρονιά για την οποία εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μέτρο και μέχρι τα προηγούμενα τρία έτη έχουν στειρωθεί 4300 αδέσποτες γάτες».

Την υλοποίηση του Σχεδίου θα αναλάβουν οι Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας των Ζώων, υπό την εποπτεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

Για τον όσο το δυνατό καλύτερο προγραμματισμό και προκειμένου να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στο Σχέδιο, καλείται κάθε Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο και κάθε εγγεγραμμένη Φιλοζωική Οργάνωση που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Σχέδιο, όπως υποβάλει συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο μέχρι τις 31/03/2020 στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας τους. 

Μεμονωμένα άτομα και μη εγγεγραμμένες ομάδες που δρουν ως εθελοντές φροντίζοντας πολλά ζώα, μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέσω Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή εγγεγραμμένων Φιλοζωικών Οργανώσεων.  Ο κατάλογος με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Φιλοζωικές Οργανώσεις που θα συμμετέχουν, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν, επίσης, όλους τους εγγεγραμμένους Κτηνίατρους του ιδιωτικού τομέα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων.  Στο Σχέδιο θα συμμετέχουν μόνο εγγεγραμμένοι Κτηνίατροι που διαθέτουν δεόντως εξοπλισμένες, από άποψης χειρουργείου και μετεγχειρητικής νοσηλείας των γάτων κτηνιατρικές κλινικές. 

Στόχος είναι οι στειρώσεις να κατανεμηθούν ομοιόμορφα σε όλες τις κτηνιατρικές κλινικές, ανεξαρτήτως αριθμού Κτηνίατρων που εργάζονται σε αυτές. Εγγεγραμμένοι κτηνίατροι που δεν διαθέτουν κλινικές πρέπει να δηλώσουν την κλινική στην οποία θα πραγματοποιούν τις στειρώσεις και να υποβάλουν μαζί με το ενδιαφέρον τους το σχετικό συμφωνητικό χρήσης/συνεργασίας με τη συγκεκριμένη κλινική. 

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι όπως, μέχρι τις 31/03/2020, δηλώσουν στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας όπου δραστηριοποιούνται, την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο Σχέδιο, υποβάλλοντας υπογεγραμμένα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων. 

Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close