ΕιδήσειςΚύπρος

Παράταση πληρωμής τελών και μείωση φορολογιών για το 2019 από το Δήμο Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει τους δημότες του ότι δίνεται παράταση στην πληρωμή καθυστερημένων τελών για το έτος 2019 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα δίνεται παράταση στην πληρωμή καθυστερημένων τελών αποκομιδής σκυβάλων, τελών Επαγγελματικής Άδειας και Δικαιώματος για Διατήρηση / Χρήση Επαγγελματικών Υποστατικών.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosiamunicipality.org.cy (e-λευκωσία), στα Ταμεία του Δήμου στην οδό Παλιάς Ηλεκτρικής 13, 1016 Λευκωσία ή με αποστολή επιταγής μαζί με το σχετικό λογαριασμό στο Δήμο Λευκωσίας, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Μείωση φορολογιών, τελών, αδειών και ενοικίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε τις πιο κάτω μειώσεις ή και απαλλαγές με στόχο να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19:

  1. Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων (με εξαίρεση τα οικιστικά υποστατικά στα οποία θα επιβληθεί η ίδια χρέωση με το προηγούμενο έτος), και Τέλη Επαγγελματικής Άδειας και Δικαιώματα για τη Διατήρηση / Χρήση  Επαγγελματικών  Υποστατικών. 

Οι μειώσεις αφορούν επιχειρήσεις και επαγγελματικά υποστατικά κατά κατηγορία όπως φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται, οι οποίες είχαν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, βάσει των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις και τα επαγγελματικά υποστατικά έχουν διαχωριστεί σε τέσσερεις ομάδες βάση της περιόδου αναστολής των εργασιών τους.

Επισυνάπτεται αναλυτικά ο πίνακας για την παροχή ενιαίων μειώσεων φορολογιών / τελών

Ο Δήμος Λευκωσίας για διευκόλυνση των επιχειρήσεων θα αποστείλει τα τιμολόγια με τις σχετικές μειώσεις με βάση τον εγκεκριμένο πίνακα με στόχο την αποφυγή ενστάσεων και συνωστισμού στα γραφεία.

  1. Την απαλλαγή καταβολής ενοικίων/τελών άδειας χρήσης για τα επαγγελματικά υποστατικά δημοτικής ιδιοκτησίας / διαχείρισης, τα οποία ανέστειλαν πλήρως τη λειτουργία τους κατά την περίοδο ισχύος των κυβερνητικών διαταγμάτων που σχετίζονται με τον Κορνωνοϊού Covid-19.
  2. Στους κατόχους άδειας πλανοδιοπώλησης στην Υπαίθρια Αγορά της Κυριακής (Παζαράκι) αντί χρηματικής απαλλαγής / επιστροφής ποσού να δοθεί παράταση της ισχύος της άδειας συμμετοχής τους για όση περίοδο ήταν  απαγορευμένη η λειτουργία υπαίθριων αγορών για περίοδο 1 μηνός θα επιτρέπει στους πλανοδιοπώλες να συμμετέχουν στη διοργάνωση για 1 μήνα επιπλέον χωρίς την καταβολή τέλους.
  3. Αναστολή  της μηνιαίας χρέωσης για υποάδεια υπαίθριας εστίασης για όσο χρονικό διάστημα τα επηρεαζόμενα υποστατικά παραμένουν κλειστά λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊου και συγκεκριμένα:
  • Για την περίοδο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 να μην υπάρξει οποιαδήποτε χρέωση  τελών υποάδειας υπαίθριας εστίασης.
  • Από την 1η Αυγούστου 2020 να υπάρξει κανονική χρέωση τελών υποάδειας υπαίθριας εστίασης για τα υποστατικά που θα λειτουργήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσοστά μειώσεων ανά κατηγορία ή να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη στο τηλ. 22797007 ή στο email municipality@nicosiamunicipality.org.cy.  

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close