ΕιδήσειςΚύπρος

Πλήρης δικαίωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών από Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών αναφέρει ότι “δυστυχώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπέγραψε τον περί της λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο. Ο νόμος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και φέρει τον αριθμό Ν. 59(Ι)/2020”

Οι σχετικές του Διατάξεις που αφορούν την παραχώρηση πιστωτικής σημείωσης, «voucher”, αντί της πλήρους επιστροφής των χρημάτων που οι καταναλωτές πλήρωσαν για οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε, έρχονται σε σύγκρουση και παραβαίνουν τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  ΕΕ 2015/2302, προστίθεται στην ανακοίνωση. Με τη ψήφιση και δημοσίευση αυτού του νέου Νόμου, επιχειρείται η αφαίρεση νόμιμων δικαιωμάτων από τους καταναλωτές.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, εκτιμά ότι η ψήφιση του υπό αναφορά νόμου,  Ν. 59(Ι)/2020, δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε ουσιαστική νομική ισχύ στο δικαίωμα των καταναλωτών, για την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσαν για οργανωμένα ταξίδια που ακυρώθηκαν, για τους πιο κάτω λόγους:

Συνεχίζοντας ο Σύνδεσμος Καταναλωτών σημειώνει:

1. Με τη δημοσίευση του νέου νόμου, είναι σε νομική ισχύ  δυο νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή, ο νέος νόμος, Ν. 59(Ι)/2020  και ο Ν. 186(Ι)/2017. Ο νέος νόμος δεν είναι εναρμονισμένος με ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Ο  Ν. 186(Ι)/2017 είναι πλήρως εναρμονισμένος με την Οδηγία    ΕΕ 2015/2302.

2. Κανένας, ακόμη και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας που ενέκρινε από νομοτεχνικής άποψης το νέο νόμο, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι σε περίπτωση, που διατάξεις εθνικής νομοθεσίας, συγκρούονται με διατάξεις Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή ακόμα εναρμονισμένης εθνικής νομοθεσίας, τότε υπερισχύει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή η εναρμονισμένη νομοθεσία, δηλαδή, η Οδηγία ΕΕ 2015/2302 ή ο Ν. 186(Ι)/2017 που διατάσσουν και οι δυο την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσαν οι καταναλωτές.

3. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διερωτάται πώς Κράτος, Νομική Υπηρεσία και Βουλή, προώθησαν, ψήφισαν και δημοσίευσαν μια νομοθεσία που μέρος των διατάξεών της, έρχεται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι διατάξεις δεν μπορεί να έχουν οποιαδήποτε νομική ισχύ σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, με τη νέα νομοθεσία, επιχειρείται η αφαίρεση νόμιμων δικαιωμάτων από τους καταναλωτές προς όφελος μικρής μερίδας επιχειρηματιών.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, θα προβεί σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για καταγγελία του νέου νόμου σ’ όλα τα αρμόδια σώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, μελετά και άλλα μέτρα για προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των καταναλωτών, μη εξαιρουμένων και των νομικών μέτρων.

Οι σχετικές πρόνοιες του νέου νόμου που αφορούν τις πιστωτικές σημειώσεις, «vouchers” είναι παράνομες γιατί συγκρούονται με ευρωπαϊκή οδηγία και εθνική εναρμονισμένη νομοθεσία. Ο νόμος αυτός θα πρέπει να τροποποιηθεί, ακόμα και να αποσυρθεί για να μελετηθεί ξανά από την αρχή.

Ο Νόμος και η Τάξη θα πρέπει να διαφυλάσσονται ως κόρη οφθαλμού και όχι σε γνώση μας να διαταράσσουμε την έννομη τάξη.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close