ΕιδήσειςΚύπρος

Προέχουν τα τελικά οφέλη από τη μεταρρύθμιση της ΤΑ, τονίζει ο ΠτΔ

Απολύτως σεβαστές είναι οι αντιδράσεις που υπάρχουν στο νομοσχέδιο για τη συνένωση Δήμων, ωστόσο αυτό που προέχει είναι τα τελικά οφέλη που θα προκύψουν από τη μεταρρύθμιση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Παράλληλα, σημείωσε πως το σχετικό νομοσχέδιο προέκυψε ως αποτέλεσμα εντατικότατων διαβουλεύσεων με την Ένωση Δήμων, με την Κυβέρνηση να υιοθετεί εις το μεγαλύτερο εύρος τις προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξέφρασε την πεποίθηση πως μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο θα βρεθούν οι λύσεις που θα δώσουν τις απαντήσεις στις όποιες έγνοιες υπάρχουν.

Σε χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε αρχικά ότι η όλη φιλοσοφία της κατατεθείσας πρότασης δεν περιορίστηκε στην απλή συνένωση Δήμων και κοινοτήτων, αλλά βασίστηκε σε τρεις βασικούς άξονες πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις διαχρονικές παθογένειες των Δήμων.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως κύριος κοινός στόχος είναι και ο ανασχεδιασμός του μοντέλου διακυβέρνησης των Δήμων κατά τρόπο που να προωθήσει την απεξάρτηση τους από την κεντρική Κυβέρνηση, επιτρέποντας τους την παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Όπως ανέφερε, ο πρώτος πυλώνας, σχετίζεται με τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων από το κεντρικό επίπεδο στους Δήμους, καθιστώντας τους ως τους πλέον ουσιαστικούς φορείς τοπικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, εκχωρούνται οι πιο κάτω αρμοδιότητες στους Δήμους:

–         Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Ανάπτυξης σε κάθε νέο Δήμο, που θα εκδίδει τόσο την πολεοδομική όσο και την οικοδομική άδεια.

–        Ίδρυση δημοτικής αστυνόμευσης, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες.

–         Δυνατότητα στους Δήμους να αναλαμβάνουν την ευθύνη, ως αναθέτουσες Αρχές, υλοποίησης έργων αναπτυξιακής υφής.

–         Μεταφορά στους νέους Δήμους του συνόλου σχεδόν των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων που σήμερα εκδίδονται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Ο δεύτερος πυλώνας άπτεται της διοικητικής και, το σημαντικότερο, οικονομικής αυτονομίας και αυτοτέλειας των Τοπικών Αρχών.

Συναφώς, ενδεικτικά αναφέρω πως εκχωρούνται πλέον στους Δήμους τα ακόλουθα:

–        Τα συνολικά έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, κάτι το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση των εσόδων κατά 40%-50% σε σχέση με την υφιστάμενη κρατική χορηγία.

–        Η δυνατότητα επιβολής ειδικού τέλους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για υλοποίηση τοπικών έργων αναπτυξιακής υφής.

Στα πιο πάνω, θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός πως οι εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις και τις σχετικές οικονομίες κλίμακας, κυμαίνονται μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Καθίσταται κατανοητό πως από όλες αυτές τις εξοικονομήσεις, αλλά και την ενίσχυση των εσόδων των Τοπικών Αρχών, που εκτιμάται πως στο μεσοπρόθεσμο  διάστημα θα οδηγήσουν σε αυξημένους πόρους κατά 60 με 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αυτή που θα επωφεληθεί είναι η τοπική κοινωνία, είτε μέσω της μείωσης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε μέσω υλοποίησης σημαντικών έργων αναπτυξιακού και κοινωνικού αντίκτυπου. 

Ο τελευταίος πυλώνας αφορά στην υιοθέτηση νέων μηχανισμών ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Τίθενται νέες ασφαλιστικές δικλείδες που θα αποτρέπουν τα όποια φαινόμενα αυθαιρεσίας και μη λογοδοσίας που είχαν, σε μεμονωμένες  έστω περιπτώσεις, παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Πλέον, οι Δήμοι υποχρεούνται εφόσον υιοθετηθεί το νομοσχέδιο:

–       Να έχουν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς.

–       Να δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο όλες τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, των προϋπολογισμών, των εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή, πράξεων διορισμού, αλλά και κάθε δαπάνης πέραν των 5.000 ευρώ.

–       Να δημιουργήσουν Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου για όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

–        Να θέσουν οροφή στις δαπάνες προσωπικού ως ποσοστού του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού.

Επιχειρείται ένα νοικοκύρεμα των τοπικών κυβερνήσεων που θα είναι εν τέλει προς όφελος των πολιτών.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας είπε πως οι θέσεις της Ένωσης στη διαβούλευση για την Μεταρρύθμιση, λήφθηκαν δημοκρατικά στο πλαίσιο έκτακτων συνελεύσεων, συναινετικά και κατά πλειοψηφία, σημειώνοντας πως το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει ένα πολύ ψηλό επίπεδο συνεργασίας και κοινής αντίληψης.

«Όλοι μαζί, στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης, θέλουμε να υπηρετήσουμε ένα κοινό σκοπό: Να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στην ποιότητα της Δημοκρατίας μας, με αποκέντρωση εξουσιών και με νέα εχέγγυα για την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών. Προχωρούμε, δεν μένουμε άλλο στάσιμοι. Η στασιμότητα για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα δεν ωφέλησε κανέναν, σε έμα περιβάλλον που κάθε χρόνο γεννά νέες απαιτήσεις», είπε.

Ο κ. Βύρας ανέφερε πως αυτή τη στιγμή αναμένουν την τελευταία πράξη της μακράς διαδικασίας που προηγήθηκε με τις αποφάσεις που θα πάρει η Βουλή. «Αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ότι θα επισφραγιστεί η όλη προσπάθεια με τις αναγκαίες συναινέσεις γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας ανανεωμένης προσπάθειας στο αυτοδιοικητικό κίνημα της πατρίδας μας», είπε.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close