ΕιδήσειςΚύπρος

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το κτίριο της Βουλής και το Αρχαιολογικό Πάρκο

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων προκήρυξε στις 17 Ιανουαρίου 2020 Διαγωνισμό για την ανέγερση του Νέου Κτηρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Αρχαιολογικού Πάρκου στο Λόφο Αγίου Γεωργίου. Η προθεσμία υποβολής Προσφορών ορίστηκε η 13η  Μαΐου  2020.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου υπολογίζεται στα €95.000.000 (Ενενήντα Πέντε Εκατομμύρια Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται το κόστος για την ετοιμασία και ολοκλήρωση όλων των Μελετών και Επίβλεψη του Έργου, η κατασκευαστική αξία για την ανέγερση του Νέου Κτηρίου και του Αρχαιολογικού Πάρκου και το κόστος για την μετέπειτα Συντήρηση του Έργου για 10 (Δέκα) έτη.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Μελέτη, Κατασκευή και η Συντήρηση του κτηρίου/κτηρίων και άλλων εργασιών που απαιτούνται για την κάλυψη των στεγαστικών και άλλων αναγκών του Νέου Κτηρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων και η διαμόρφωση του Αρχαιολογικού Πάρκου στο Λόφο Αγίου Γεωργίου, με τις συναφείς σε αυτό κτηριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξωτερικές εργασίες.  

Ο χρόνος αποπεράτωσης των κατασκευαστικών εργασιών, η οποία περιλαμβάνει και την ετοιμασία και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων Μελετών του έργου, είναι 54 μήνες και η διάρκεια της Συντήρησης 10 (Δέκα) έτη, από την ημερομηνία Παραλαβής του Έργου.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close