ΔήμοςΗ Πόλη Μας

Προκηρύχθηκε η ανακατασκευή του πάρκου “Μιχαλάκη Σοφοκλέους”

O Δήμος Λακατάμιας προκήρυξε προσφορές για ανακατασκευή του πάρκου Μιχαλάκη Σοφοκλέους στην οδό Πεδιαίου στη Λακατάμια. Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι €490.000,00 και είναι εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από το Δήμο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, Λευκωσία Κύπρος, τηλέφωνο 22 364091, ηλεκτρονική διεύθυνση: georgia.erotokritou@lakatamia.org.cy.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη της προσφοράς, «οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy).

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/03/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement .gov.cy.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Εγγύηση Συμμετοχής για ποσό €15.000,00.

Το πάρκο «Μιχαλάκη Σοφοκλέους», το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 μετά την απομάκρυνση του εργοστασίου μπαταριών «DEXEL», με την πάροδο του χρόνου υποβαθμίστηκε σοβαρά και υπέστη εκτεταμένους βανδαλισμούς με συνέπεια να περιπέσει σε αχρηστία και να είναι επικίνδυνο για την περιοχή.

Σημειώνεται ότι οι παλιές εγκαταστάσεις έχουν κατεδαφιστεί και οι χωματουργικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί ώστε να είναι έτοιμο να αρχίσει το νέο έργο.

Ο Δήμος, όπως έχει διακηρύξει παλαιότερα έχει ως στόχο να συνδέσει το χώρο αυτό με το γραμμικό πάρκο Πεδιαίου ποταμού, μέσω πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close