Υγεία

Προσοχή στην χορήγηση κυπροτερόνης

Επισκόπηση του κινδύνου εμφάνισης σπάνιου όγκου μηνιγγιώματος με κυπροτερόνη αναγκάζει την Επιτροπή Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (PRAC) να προτείνει όπως, «φάρμακα με ημερήσιες δόσεις κυπροτερόνης (cyproterone) 10mg ή περισσότερο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ανδρογονο-εξαρτώμενες καταστάσεις όπως η υπερτρίχωση, η αλωπεκία, η ακμή και η σμηγματόρροια, αφού αποτύχουν άλλες θεραπευτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας με χαμηλότερες δόσεις.
 
Επίσης, «μόλις ξεκινήσουν να λειτουργούν υψηλότερες δόσεις, η δόση θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση».
 
Ανακοίνωση του PRAC την οποία αναμεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αναφέρει ότι «τα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μείωση της σεξουαλικής οδού σε σεξουαλικές αποκλίσεις στους άνδρες όταν δεν είναι κατάλληλες άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη χρήση των φαρμάκων στους άντρες για καρκίνο του προστάτη.

Οι συστάσεις ακολουθούν μια επισκόπηση του κινδύνου εμφάνισης σπάνιου όγκου μηνιγγιώματος με κυπροτερόνη. Συνολικά, αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια είναι σπάνια και μπορεί να επηρεάσει μεταξύ 1 και 10 στους 10,000 ανθρώπους, ανάλογα με τη δόση και τη διάρκεια της θεραπείας. Ο κίνδυνος αυξάνεται με την αύξηση των αθροιστικών δόσεων (η συνολική ποσότητα φαρμάκου που έχει πάρει ο ασθενής με την πάροδο του χρόνου).

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποδηλώνουν κίνδυνο για φάρμακα κυπροτερόνης χαμηλής δόσης που περιέχουν 1mg ή 2mg κυπροτερόνης σε συνδυασμό με αιθινυλοιστραδιόλη ή βαλερική οιστραδιόλη και χρησιμοποιούνται για την ακμή, την υπερτρίχωση, την αντισύλληψη ή τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Ωστόσο, ως προφύλαξη, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άτομα που έχουν ή είχαν μηνιγγίωμα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ήδη για τα φάρμακα υψηλότερης δόσης.

Οι γιατροί πρέπει να παρακολουθούν τους ασθενείς για συμπτώματα μηνιγγιώματος, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές στην όραση, απώλεια ακοής ή εμβοές στα αυτιά, απώλεια οσμής, πονοκεφάλους, απώλεια μνήμης, επιληπτικές κρίσεις ή αδυναμία στα χέρια και τα πόδια. Εάν ένας ασθενής έχει διαγνωσθεί με μηνιγγίωμα, η θεραπεία με φάρμακα κυπροτερόνης πρέπει να διακόπτεται μόνιμα.

Στο πλαίσιο της συνεχούς επαγρύπνησης της ασφάλειας των φαρμάκων, οι εταιρείες που διαθέτουν στο εμπόριο φάρμακα που περιέχουν κυπροτερόνη 10mg ή περισσότερο θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μελέτη για την εκτίμηση της ευαισθητοποίησης των γιατρών σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης μηνιγγιώματος και τον τρόπο αποφυγής του.

Το μηνιγγίωμα είναι ένας σπάνιος όγκος των μεμβρανών που καλύπτουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Είναι συνήθως μη κακοήθης και δεν θεωρείται καρκίνος, αλλά λόγω της θέσης του στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό και γύρω από αυτόν, το μηνιγγίωμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Πληροφορίες για ασθενείς

 • Υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος εμφάνισης μηνιγγιώματος (μη καρκινικού όγκου στον εγκέφαλο) από φάρμακα που περιέχουν κυπροτερόνη, ειδικά όταν λαμβάνονται σε υψηλές δόσεις (25mg ημερησίως ή περισσότερο).
 • Για κάποιες χρήσεις (υπερβολική ανάπτυξη τριχών, τριχόπτωση, ακμή και λιπαρό δέρμα), φάρμακα που περιέχουν κυπροτερόνη 10mg ή μεγαλύτερη θα πρέπει να χορηγούνται μόνο όταν άλλες επιλογές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων κυπροτερόνης χαμηλότερης δόσης, δεν έχουν λειτουργήσει ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μόλις αρχίσει να έχει αποτελέσματα, η δόση θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση.
 • Τα φάρμακα με κυπροτερόνη πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μείωση της σεξουαλικής οδού σε σεξουαλικές αποκλίσεις στους άνδρες, όταν δεν είναι κατάλληλες άλλες επιλογές θεραπείας.
 • Παρόλο που δεν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου για προϊόντα που περιέχουν κυπροτερόνη χαμηλής δόσης σε συνδυασμό με αιθινυλοιστραδιόλη ή βαλερική οιστραδιόλη, ως προφύλαξη, αυτά τα φάρμακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άτομα που έχουν ή είχαν εμφανίσει μηνιγγίωμα. Τα φάρμακα που περιέχουν κυπροτερόνη υψηλότερης δόσης έχουν ήδη αυτόν τον περιορισμό να μην χρησιμοποιούνται με μηνιγγίωμα.
 • Δεν υπάρχει αλλαγή στη χρήση των φαρμάκων κυπροτερόνης για καρκίνο του προστάτη.
 • Εάν παίρνετε φάρμακο κυπροτερόνης και έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία σας, μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Πληροφορίες για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας

 • Η εμφάνιση μηνιγγιωμάτων (απλή και πολλαπλή) έχει αναφερθεί σε συνδυασμό με τη χρήση οξικής κυπροτερόνης, κυρίως σε δόσεις των 25mg / ημέρα και άνω.
 • Ο κίνδυνος αυξάνεται με την αύξηση των σωρευτικών δόσεων οξικής κυπροτερόνης. Οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί μετά από παρατεταμένη έκθεση (μερικά χρόνια) σε υψηλές δόσεις κυπροτερόνης (25mg ημερησίως και άνω).
 • Τα φάρμακα που περιέχουν κυπροτερόνη 10mg ή περισσότερο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την υπερτρίχωση, την ανδρογενική αλωπεκία, την ακμή και τη σμηγματόρροια όταν υπάρχουν άλλες θεραπευτικές επιλογές, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν φάρμακα χαμηλής δόσης κυπροτερόνης όπως οξική κυπροτερόνη 2mg / αιθινυλοιστραδιόλη 35mcg και οι οποίες δεν ήταν αποτελεσματικές. Μετά από κλινική βελτίωση, η δόση θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση.
 • Τα φάρμακα κυπροτερόνης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στους άνδρες για τη μείωση της σεξουαλικής οδού σε σεξουαλικές αποκλίσεις όταν δεν είναι κατάλληλες άλλες θεραπείες.
 • Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να παρακολουθούν ασθενείς για κλινικά συμπτώματα μηνιγγιώματος σύμφωνα με την κλινική πρακτική. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι μη συγκεκριμένα και περιλαμβάνουν αλλαγές στην όραση, απώλεια ακοής ή εμβοή στα αυτιά, απώλεια οσμής, πονοκεφάλους που επιδεινώνονται με το χρόνο, απώλεια μνήμης, επιληπτικές κρίσεις ή αδυναμία στα άκρα.
 • Εάν ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε θεραπεία με οξική κυπροτερόνη έχει διαγνωσθεί με μηνιγγίωμα, η θεραπεία με όλα τα προϊόντα που περιέχουν κυπροτερόνη πρέπει να διακόπτεται μόνιμα.
 • Η οξική κυπροτερόνη (1mg και 2mg) σε συνδυασμό με αιθινυλοιστραδιόλη ή βαλερική οιστραδιόλη θα αντενδείκνυται σε ασθενείς με μηνιγγίωμα ή ιστορικό μηνιγγιώματος. Τα φάρμακα κυπροτερόνης υψηλότερης δόσης έχουν ήδη αυτή την αντένδειξη.
 • Δεν υπάρχει αλλαγή στη χρήση των φαρμάκων κυπροτερόνης για καρκίνο του προστάτη. Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται ως θεραπεία αντιανδρογόνου σε μη χειρουργικό καρκίνο του προστάτη, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της flare-up στη θεραπεία με αγωνιστές της ορμόνης απελευθέρωσης της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LHRH).
 • Η συσχέτιση της οξικής κυπροτερόνης με το μηνιγγίωμα προστέθηκε αρχικά στις πληροφορίες για τα φάρμακα με ημερήσιες δόσεις κυπροτερόνης 10mg ή περισσότερο το 2009, με αντένδειξη για άτομα με ιστορικό μηνιγγιώματος.
 • Αυτή η ανασκόπηση περιελάβανε πρόσφατα αποτελέσματα από μια Γαλλική επιδημιολογική μελέτη που έδειξε συσωρευτική δοσοεξαρτώμενη συσχέτιση μεταξύ της οξικής κυπροτερόνης και του μηνιγγιώματος (Weill et al) και μια ανάλυση από τη Γαλλική Υπηρεσία Φαρμάκων (ANSM) για περιπτώσεις μηνιγγιώματος με χρήση κυπροτερόνης στη Γαλλία. Επίσης, συμπεριλήφθηκε πρόσφατη δημοσιευμένη βιβλιογραφία και ανάλυση της βάσης δεδομένων των ανεπιθύμητων ενεργειών της ΕΕ, EudraVigilance.
 • Μια άμεση επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας (DHPC) θα αποσταλεί στους επαγγελματίες υγείας που συνταγογραφούν, διανέμουν ή χορηγούν το φάρμακο στις 17 Μαρτίου 2020 ή γύρω στις 17 Μαρτίου 2020. Το DHPC θα δημοσιευθεί επίσης σε ειδική σελίδα στον δικτυακό τόπο του EMA.

Περισσότερα για τα φάρμακα

Η κυπροτερόνη είναι ένα αντιανδρογόνο φάρμακο, που σημαίνει ότι εμποδίζει τη δράση των ανδρογόνων, έναν τύπο ορμόνης φύλου που βρίσκεται και στους άντρες και στις γυναίκες, και δρα επίσης με τον ίδιο τρόπο όπως μια άλλη ορμόνη του φύλου που ονομάζεται προγεστερόνη. Τα φάρμακα που περιέχουν κυπροτερόνη διατίθενται ως δισκία (10mg, 50mg, 100mg) και ενέσιμο διάλυμα (300mg / 3ml). Τα φάρμακα κυπροτερόνης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διαφόρων εξαρτώμενων από ανδρογόνα συνθηκών, όπως η υπερτρίχωση (υπερβολική τριχοφυΐα), η αλωπεκία (απώλεια μαλλιών), η ακμή, ο καρκίνος του προστάτη και η μείωση της σεξουαλικής οδού στις σεξουαλικές αποκλίσεις στους άνδρες. Χρησιμοποιούνται επίσης ως αντισύλληψη και σε θεραπεία αντικατάστασης ορμονών. Τα φάρμακα κυπροτερόνης περιέχουν είτε κυπροτερόνη μόνη της είτε κυπροτερόνη σε χαμηλότερη δόση σε συνδυασμό με ένα οιστρογόνο (ένας τρίτος τύπος ορμόνης φύλου).

Η κυπροτερόνη έχει εγκριθεί στην ΕΕ μέσω εθνικών διαδικασιών από τη δεκαετία του 1970 και διατίθεται με συνταγή υπό διάφορες εμπορικές ονομασίες.

Περισσότερα για τη διαδικασία

Η επανεξέταση των φαρμάκων που περιέχουν κυπροτερόνη ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου 2019 κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2001/83 / ΕΚ.

Η ανασκόπηση διεξήχθη από την επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAC), την επιτροπή που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των θεμάτων ασφάλειας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, η οποία έχει υποβάλει σειρά συστάσεων. Οι συστάσεις της PRAC θα αποσταλούν τώρα στην ομάδα συντονισμού για τις διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης και αποκεντρωμένης διαδικασίας (CMDh), η οποία θα υιοθετήσει μια θέση. Η CMDh είναι ένα όργανο που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση εναρμονισμένων προτύπων ασφάλειας για τα φάρμακα που εγκρίνονται μέσω εθνικών διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close