ΕιδήσειςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφυγή Συνδέσμου Καταναλωτών στο δικαστήριο για καταχρηστικές ρήτρες

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών, προχώρησε στις 15 Απριλίου 2021, σε καταχώρηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αίτησης και εναντίον της Ελληνικής Τράπεζας.

Ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρει:

“Στην Αίτηση, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ζητά από το δικαστήριο, μεταξύ άλλων, όπως διατάξει την επιστροφή όλων των τυχόν παράνομων χρεώσεων στα δάνεια των καταναλωτών λόγω καταχρηστικών ρητρών. Η ακρόαση επί της αιτήσεως εναντίον της Ελληνικής τράπεζας ορίστηκε στις 20 Μαΐου 2021.

Σημειώνεται ότι οι δικαστικές διαδικασίες εναντίον των τραπεζών, στοχεύουν στην επιστροφή όλων των τυχόν παράνομων χρεώσεων σ’ όλους τους καταναλωτές οι οποίοι έτυχαν τέτοιων χρεώσεων, ανεξάρτητα αν κινήθηκαν νομικά εναντίον της τράπεζας ή όχι. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά στα ιστορικά νομικά δρώμενα της Κύπρου που κινούνται τέτοιες διαδικασίες για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που το Δικαστήριο κάνει αποδεχτές τις αιτήσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στους καταναλωτές, ίσως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Τυχόν επιτυχία των Αιτήσεων, θα έχει αναδρομική ισχύ.

Αναφορικά με την Αίτηση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου η οποία ήταν ορισμένη για ακρόαση στις  16 Απριλίου 2021, πληροφορείστε ότι η ακρόαση έγινε και ορίστηκε για συνέχιση στις   07 Ιουνίου 2021.”

Related Articles

Back to top button
Close