ΕιδήσειςΚύπρος

Πρόστιμο στον Δήμο Λεμεσού για παραβάσεις νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Με συνολικό χρηματικό πρόστιμο 5,000 ευρώ καταδικάστηκε, μέσα στο 2020, ο Δήμος Λεμεσού, για παραβάσεις της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, ενώ και 5,500 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε σε εταιρεία, για παρόμοια αδικήματα.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών, που παρέβηκε τις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 
Μέσα στο 2020, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού επέβαλε συνολικό πρόστιμο 5,000 ευρώ στο Δήμο Λεμεσού για παραβάσεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη, καθόσον ήταν ευλόγως εφικτό, λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή κατάλληλων κανόνων κυκλοφορίας και λήψης οργανωτικών μέτρων για τη διακίνηση διαφόρων αυτοκινούμενων εξοπλισμών εντός  σκυβαλότοπου.

(β) Παράλειψη διάθεσης κατάλληλης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων που αφορούσαν την ταυτόχρονη διακίνηση αυτοκινούμενων εξοπλισμών και πεζών προσώπων εντός σκυβαλότοπου.

(γ) Παράλειψη εγκατάστασης σε ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, κατάλληλου ηχητικού ή/και οπτικού προειδοποιητικού σήματος το οποίο να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία πριν τη κίνηση του μηχανήματος με οπίσθια ταχύτητα.

Επίσης, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε μέσα στο 2020 τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

  1. Την εταιρεία «L.E. UNISCRAPLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής μετάλλων, σε συνολικό πρόστιμο €5.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτουμένων Νόμων και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της:

(α) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλων κανόνων κυκλοφορίας και λήψης των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων ώστε να αποφεύγεται η παρουσία πεζών εργοδοτουμένων στη ζώνη εργασίας αυτοκινούμενων εξοπλισμών εργασίας.

(β) Παράλειψη διάθεσης της γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά αυτών που αφορούσαν τη συλλογή των διαφόρων μετάλλων σε σκυβαλότοπο καθώς και τη διακίνηση/μετακίνηση των εργαζομένων της στον εν λόγω χώρο.

(γ) Παράλειψη να ασφαλιστεί με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης τους για ατυχήματα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό της.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close