ΕιδήσειςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο €277.000 από την ΚΤΚ στην Τράπεζα Κύπρου για «παλιές αμαρτίες»

Πρόστιμο €277.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Τράπεζα Κύπρου λόγω μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και οι οποίες αφορούν την χρονική περίοδο 2008 έως 2015.
 
Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το 2020, αναφέρει η ΚΤΚ.
 
Σε ανακοίνωση της , η ΚΤΚ υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου ή τις σχετικές Οδηγίες της.

Related Articles

Back to top button
Close