Ατζέντα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: Η “γέννηση” του ευρώ

Η κυκλοφορία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος αποφασίζεται κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαδρίτη, στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «βαφτίζουν» το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα «ευρώ».

Ευρώ ονομάζεται η κοινή νομισματική μονάδα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ταυτόχρονα και μέλη της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Το κοινό αυτό νόμισμα εκδίδεται και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ιδρύθηκε για το σκοπό αυτό.

Το όνομα καθώς και το σύμβολο του ευρώ προέρχονται από τη λέξη «ΕΥΡΩΠΗ», το όνομα της ηπείρου μας. Το σύμβολο που επελέγη για το νέο νόμισμα προκύπτει από το ελληνικό γράμμα «έψιλλον» που είναι το αρχικό γράμμα της λέξης Ευρώπη (αρχαίο ελληνικό όνομα που απαντάται στη μυθολογία μας), στο οποίο προστέθηκαν δύο οριζόντιες και μεταξύ τους παράλληλες γραμμές που συμβολίζουν, όπως είπαν αυτοί που το σχεδίασαν, τη σταθερότητά του. Πρόκειται δηλαδή για ένα ισχυρό νόμισμα που έχει μεγάλη και σταθερή αξία σε όλες τις χώρες του κόσμου, όπως το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το γεν της Ιαπωνίας.

Το όνομα και το σύμβολο του ευρώ υιοθετήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε στη Μαδρίτη στις 15 και 16 Δεκεμβρίου του 1995.

Το ευρώ κυκλοφορεί σε επτά χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ. Ένα ευρώ υποδιαιρείται σε 100 σεντ. Η ονομασία του νομίσματος “EURO” αναγράφεται σε κάθε χαρτονόμισμα με λατινικά στοιχεία και «ΕΥΡΩ» με ελληνικά στοιχεία. Οι δυο όψεις των χαρτονομισμάτων ευρώ είναι οι ίδιες για όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Στη μια πλευρά απεικονίζονται ανοιχτά παράθυρα και πύλες, σύμβολα του ανοιχτού πνεύματος και της προσδοκώμενης καλής συνεργασίας των ευρωπαίων πολιτών. Στην άλλη αναπαριστάνονται γέφυρες, σύμβολο επικοινωνίας μεταξύ των κρατών. Σχεδιαστής είναι ο Robert Kalina από την Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας (ύστερα από διαγωνισμό που έγινε το 1996).

Τα σχέδια είναι αντιπροσωπευτικά των κυριότερων ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών ρυθμών (του κλασικού, του ρωμαϊκού, του γοτθικού, της αναγέννησης, του μπαρόκ και του ροκοκό, της αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιεί χάλυβα και γυαλί και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα). Σε κανένα χαρτονόμισμα δεν υπάρχει οποιοδήποτε μνημείο ή παράσταση από κάποια συγκεκριμένη χώρα. Τα κέρματα του ευρώ και οι υποδιαιρέσεις του είναι οκτώ. Κάθε κέρμα διαφέρει από τα υπόλοιπα ως προς το μέγεθος, το χρώμα και το πάχος, ανάλογα με την ονομαστική του αξία. Κέρματα ευρώ κυκλοφορούν στις ακόλουθες αξίες: 1, 2, 5, 10, 20 και 50 σεντ, καθώς και 1 και 2 ευρώ. Το ένα ευρώ υποδιαιρείται σε 100 σεντ. Τα κέρματα ευρώ έχουν μια κοινή και μια εθνική όψη. Η κοινή όψη είναι η ίδια για όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, ενώ η άλλη διαφέρει από χώρα σε χώρα και φέρει παραστάσεις που αντιπροσωπεύουν τη συγκεκριμένη χώρα. Στην κοινή όψη των κερμάτων υπάρχουν τα 12 αστέρια της σημαίας της Ε.Ε., ένας αριθμός που δείχνει την αξία του κέρματος, ο χάρτης της Ευρώπης σε διάφορες παραλλαγές και τη λέξη EURO ή EUROCENT.

Στόχος της υιοθέτησης του ενιαίου νομίσματος ήταν η δημιουργία ενιαίου οικονομικού χώρου μέσω της διασύνδεσης των αγορών εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η όλη διαδικασία για την εισαγωγή ενός κοινού νομίσματος των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε μακρά και πέρασε από πολλά στάδια. Το τελευταίο στάδιο ήταν η Σύνοδος της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες που συνήλθε το Μάιο του 1998 κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ότι 11 από τα 15 τότε κράτη μέλη της Ε.Ε. (το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία) πληρούσαν τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος. Οι εν λόγω χώρες υιοθέτησαν το ευρώ ως κοινό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 1999.

Η ζώνη του ευρώ είναι γνωστή και ως ευρωζώνη. Οι χώρες που απαρτίζουν σήμερα τη ζώνη του ευρώ ήταν χώρες με σχετικά ανοικτές οικονομίες πριν από τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Τέσσερις από τις 15 χώρες μέλη της Ε.Ε. (το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Δανία και η Ελλάδα) δεν υιοθέτησαν το ευρώ. Η Σουηδία και η Ελλάδα δεν πληρούσαν τα κριτήρια στο σύνολό τους, ενώ η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρήθηκαν ως «κράτη με ειδικό καθεστώς». Η Ελλάδα αφού εκπλήρωσε τα κριτήρια αυτά, εντάχθηκε με τη σειρά της στην ομάδα χωρών που υιοθέτησαν το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2001.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία παραχωρήθηκε, με πρωτόκολλα που προσαρτήθηκαν στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα συμμετείχαν ή όχι στο τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ, δηλαδή εάν θα υιοθετούσαν το ευρώ. Και οι δυο χώρες έκαναν χρήση της «ρήτρας εξαίρεσης», κοινοποιώντας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. ότι δεν σκόπευαν τη στιγμή εκείνη να προχωρήσουν στο Τρίτο Στάδιο, δηλαδή ότι δεν επιθυμούσαν ακόμη να συμμετάσχουν στη ζώνη του ευρώ.

Η Σουηδία και τα δέκα νέα κράτη μέλη (η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Σλοβακία) που προσχώρησαν στη Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004 συμμετέχουν στην ΟΝΕ ως κράτη – μέλη με «παρέκκλιση» μέχρι να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή τους στην Ο.Ν.Ε. Για τις χώρες αυτές δεν ισχύουν «ρήτρες εξαίρεσης» όπως αυτές που διαπραγματεύτηκαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία. Ο όρος παρέκκλιση σημαίνει ότι ένα κράτος εξαιρείται από ορισμένες, αλλά όχι όλες τις διατάξεις που κανονικά ισχύουν από την έναρξη του Τρίτου Σταδίου της Ο.Ν.Ε. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι διατάξεις με τις οποίες μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την άσκηση νομισματικής πολιτικής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Τ. Η Σλοβενία υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2007 και η Κύπρος και η Μάλτα την 1η Ιανουαρίου του 2008.

Όλες ανεξαίρετα οι υπόλοιπες επτά χώρες που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004, η Ρουμανία και η Βουλγαρία που εντάχθηκαν την 1η Ιανουαρίου του 2007 και όσες θα ενταχθούν σ’ αυτή αργότερα είναι υποχρεωμένες όταν θα πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια να υιοθετήσουν ως εθνικό νόμισμά τους το ευρώ.

Ευρώ, το νέο νόμισμα της Κύπρου.

Η Κύπρος από την 1η Ιανουαρίου 2008 χρησιμοποιεί ως επίσημη νομισματική μονάδα το ευρώ το οποίο αντικατέστησε τη λίρα που για τα προηγούμενα εκατόν τριάντα χρόνια αποτελούσε το επίσημο νόμισμά της.

Με την υιοθέτηση του ευρώ η Κύπρος εισήγαγε ένα νέο νομισματικό σύστημα, το δέκατο στη μακραίωνη ιστορία της, και έθεσε τέρμα στην κυπριακή νομισματοκοπία, που έχει μια ιστορία δυόμισι και πλέον χιλιάδων χρόνων.

Η υιοθέτηση του ευρώ έγινε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου που λήφθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2005. Η υιοθέτηση του ευρώ από την Κύπρο είναι γεγονός μείζονος ιστορικής σημασίας γιατί σηματοδότησε την έναρξη της τελικής φάσης της πορείας της Κύπρου προς την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση. Το πρώτο βήμα έγινε με την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 και το δεύτερο και τελικό με την πλήρη συμμετοχή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση γνωστή ως Ο.Ν.Ε. και την υιοθέτηση του ευρώ. Η απόφαση για την εισαγωγή του ευρώ ως του νέου νομίσματος αποτελούσε ουσιώδη υποχρέωση της Κύπρου για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να ενταχθεί μια χώρα στη ζώνη του ευρώ (Ευρωζώνη) πρέπει πρώτα να υποβάλει σχετική αίτηση για συμμετοχή στο Μηχανισμοί Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ) και να επιτύχει οικονομική σύγκλιση, δηλαδή να τηρεί τα γνωστά κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ. Η Κύπρος εντάχθηκε στον πιο πάνω Μηχανισμό στις 2 Μαΐου 2005 με ισοτιμία 1 ΕΥΡΏ= 0,585274 της κυπριακής λίρας και περιθώριο διακύμανσης 1-15%. Τον Ιούλιο του 2007 ύστερα από θετική αξιολόγηση που έτυχε με βάση τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαπιστώθηκε ότι η Κύπρος ικανοποιούσε τα κριτήρια σύγκλισης, κλειδώθηκε η ισοτιμία μεταξύ ευρώ και κυπριακής λίρας και αποφασίστηκε η τελική ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Η ένταξη βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεπάγεται αυτόματα και ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Όμως η Κύπρος καθώς και όλες οι υπόλοιπες χώρες που προσχώρησαν στην Ε.Ε την 1η Μαΐου 2004 συμμετείχαν στην ΟΝΕ –μερικές απ’ αυτές εξακολουθούν να συμμετέχουν ακόμη με την ίδια ιδιότητα -στην αρχή ως κράτη-μέλη με παρέκκλιση μέχρι να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη ένταξή τους στην Ο.Ν.Ε.

Έξι μήνες πριν από την ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωζώνη, που σημαίνει αμέσως μετά την άρση της παρέκκλισης, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. καθόρισαν την αμετάκλητη ισοτιμία της λίρας έναντι του ευρώ, δηλαδή κλειδώθηκε η ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Η αμετάκλητη ισοτιμία ίσχυε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008. Διευκρινίζεται ότι για την εξάμηνη αυτή περίοδο μεταξύ του «κλειδώματος» της ισοτιμίας και της ημερομηνίας υιοθέτησης του ευρώ στην Κύπρο, εξακολουθούσε η διαπραγμάτευση της κυπριακής λίρας έναντι του ευρώ. Μετά την 1η Ιανουαρίου με την επίσημη ένταξη της Κύπρου στην Ο.Ν.Ε. καθορίστηκε και η τιμή μετατροπής της κυπριακής λίρας σε ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2008 στην Κύπρο η κυπριακή λίρα καθώς επίσης όλα τα πολλαπλάσια χαρτονομίσματα (πεντόλιρα, δεκάλιρα και εικοσάλιρα) και τα υποπολλαπλάσια της (τα κέρματα των 50, 20, 10, 5, 2 και 1 σέντ) που μέχρι τότε κυκλοφορούσαν στην Κύπρο αντικαταστάθηκαν με αντίστοιχα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του ευρώ. Αφού επίσημα δόθηκε μια σύντομη περίοδος ενός μηνός (από την 1-31 Ιανουαρίου 2008) για ταυτόχρονη κυκλοφορία της λίρας και του ευρώ όλα τα χαρτονομίσματα και κέρματα σε λίρες αποσύρθηκαν και στην κυκλοφορία έμεινα μόνο τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ. Έτσι, έκτοτε στην Κύπρο κυκλοφορούν επτά χαρτονομίσματα ευρώ, των 5, 10, 20, 50, 100, 200, και 500 ευρώ. Αυτά είναι εντελώς τα ίδια με εκείνα που κυκλοφορούν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωζώνη.

Όσον αφορά τα κέρματα ευρώ που κυκλοφορούν στην Κύπρο από την 1η Ιανουαρίου 2008, αυτά είναι οκτώ και έχουν ονομαστική αξία 1 και 2 ευρώ και 1, 2, 5, 10, 20 και 50 σεντ. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η υποδιαίρεση του ευρώ δηλαδή τα εκατοστά του ευρώ στην Κύπρο ονομάζονται σεντ, ενώ τα εκατοστά του ευρώ στην Ελλάδα ονομάζονται λεπτά.

Τα κέρματα ευρώ, σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης έχουν δύο όψεις, την κοινή και την εθνική. Η κοινή όψη των κερμάτων στην Κύπρο είναι εντελώς όμοια με εκείνη των κερμάτων που κυκλοφορούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.

Η εθνική όψη των κερμάτων ευρώ της Κύπρου προβάλλει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Κύπρου, με αναφορές στο τρίπτυχο πολιτισμός – φύση – θάλασσα. Για την επιλογή των συγκεκριμένων παραστάσεων που θα αντιπροσώπευαν την κάθε ενότητα προκηρύχθηκε σχετικός καλλιτεχνικός διαγωνισμός και οι συγκεκριμένες επιλογές που έγιναν στα πλαίσια της κάθε ενότητας του προαναφερθέντος τρίπτυχου είναι οι ακόλουθες:

  1. από τον τομέα του Πολιτισμού επιλέχθηκε το Ειδώλιο του Πωμού που ανάγεται στη Χαλκολιθική εποχή.
  2. από τον τομέα της Φύσης επιλέχθηκε το «αγρινό» και
  3. από τον τομέα της Θάλασσας επιλέχθηκε το «Καράβι της Κερύνειας».

Οι τρεις πιο πάνω θεματικές ενότητες αποτελούν τις όψεις για τις τρεις ενότητες αξιών των κερμάτων -τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες.

Η εθνική όψη (οπίσθια όψη) στα κέρματα της ενότητας των μικρών αξιών δηλαδή του 1, των 2 και των 5 σεντ (eurocent) φέρει δύο αγρινά της Κύπρου, ενώ τα κέρματα της ενότητας των μεσαίων αξιών δηλαδή των 10, 20 και 50 σεντ φέρουν το Καράβι της Κερύνειας και τέλος, τα υπόλοιπα δύο κέρματα της ενότητας των μεγάλων αξιών δηλαδή του 1 και των 2 ευρώ φέρουν το ειδώλιο από τον Πωμό.

Η υιοθέτηση και εισαγωγή του ευρώ ως του νέου νομίσματος της Κύπρου θα έχει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σημαντικές επιπτώσεις τόσο θετικές όσο και αρνητικές για την κυπριακή οικονομία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, οι θετικές επιδράσεις που θα έχει για την Κύπρο και την οικονομία της η εισαγωγή του ευρώ θα είναι πολύ πιο σημαντικές από τις αρνητικές. Αυτές αφορούν κυρίως το εξωτερικό εμπόριο, την οικονομική πολιτική και τον επιχειρηματικό τομέα.

Τα κυριότερα οφέλη συνοψίζονται στα εξής:

1. Οι εξαγωγές της Κύπρου προς τις χώρες του ευρώ αναμένεται ότι θα σημειώσουν σημαντική αύξηση, σε συνάρτηση με την ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας που θα προκύψει στην ευρωζώνη από την εξάλειψη των συναλλαγματικών εμποδίων. Βέβαια σε μεγάλο βαθμό αυτό θα εξαρτηθεί και από τον βαθμό δραστηριοποίησης των Κυπρίων επιχειρηματιών. Από την άλλη οι κυπριακές εισαγωγικές επιχειρήσεις που ως τώρα συναλλάσσονταν με τις δεκατρείς χώρες μέλη της Ο.Ν.Ε. (τόσα ήταν τα μέλη της μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2008) με ευρώ, πλέον δεν θα διατρέχουν κανένα συναλλαγματικό κίνδυνο διότι στις συναλλαγές τους θα χρησιμοποιούν πλέον το ίδιο νόμισμα. Έτσι, οι κυπριακές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συναλλάσσονται υπό συνθήκες μεγαλύτερης συναλλαγματικής σταθερότητας, σε μια τεράστια ενιαία αγορά με ένα κοινό νόμισμα. Αυτή είναι ένα σημαντικό όφελος από τη σταθεροποιητική επίδραση που ασκεί το ευρώ σ’ ένα ευρύ και ανεπτυγμένο οικονομικό περιβάλλον, τόσο σε σχέση με τις χώρες της ευρωζώνης όσο και με χώρες που πιθανόν να συνδέσουν το νόμισμά τους με το ευρώ.

2. Η κυπριακή οικονομία θα ωφεληθεί και από την άποψη της οικονομικής πολιτικής με τους ακόλουθους τρεις τρόπους: α) με την εφαρμογή οικονομικών πολιτικών που θα συνάδουν με αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες μέλη της ΟΝΕ θα δημιουργούνται συνθήκες σταθερότητα που αποτελεί τη βάση της υγιούς και αειφόρου ανάπτυξης β) η ένταξη της Κύπρου στην ευρωζώνη, η υιοθέτηση του ευρώ και η συγκράτηση του ρυθμού πληθωρισμού στα επιτρεπόμενα επίπεδα, παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης των κυπριακών επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα και αυξάνει την οικονομική αξιοπιστία της Κύπρου διεθνώς γ) οι προοπτικές συναλλαγματικής σταθερότητας του ευρώ σε σχέση με άλλα ισχυρά νομίσματα, όπως είναι το δολάριο ΗΠΑ και το γεν, θα βελτιώσουν και τις συνθήκες οικονομικής σταθερότητας στην Κύπρο.

3. Για τις κυπριακές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με χώρες της ΟΝΕ θα προκύψει μείωση του κόστους εφόσον θα αντιμετωπίζουν μια ενιαία αγορά και όχι δεκατρείς χωριστές ευρωπαϊκές αγορές. Η προοπτική εξέλιξης του ευρώ σε νόμισμα διεθνούς τιμολόγησης θα συντελέσει στη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου και τη μείωση του κόστους συναλλαγών και για όσες κυπριακές επιχειρήσεις συναλλάσσονται με χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ.

4. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εξαγωγών, της μείωσης των επιτοκίων, των λειτουργικών εξόδων και της τεχνολογικής αναβάθμισής τους, θα συμβάλει στην αύξηση της επικερδότητάς τους, τη βελτίωση των προοπτικών μεγέθυνσης και εκσυγχρονισμού τους και, σε τελική ανάλυση, στην αύξηση των εσόδων του κράτους.

5. Θα αυξηθεί η δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων και των συναλλαγών των κυπριακών επιχειρήσεων και θα διευκολυνθούν οι εξαγωγές κυπριακών προϊόντων στις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ.

6. Θα υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός και θα παρατηρηθεί ανάπτυξη της δραστηριότητας των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα της σταθερότητας των τιμών και του σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Με την υιοθέτηση του ευρώ είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά με μεγαλύτερη ποικιλία επενδύσεων και ευκαιριών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Στη δημιουργία της αγοράς αυτής μπορεί να συμβάλει και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

7. Θα διευκολυνθεί η σύγκριση των τιμών των προϊόντων της εγχώριας αγοράς με τις τιμές των ίδιων προϊόντων στο εξωτερικό λόγω της τιμολόγησής τους σε ενιαίο νόμισμα.

8. Θα καταστεί δυνατή η ταχύτερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη μεταφορά κεφαλαίων και εντολών πληρωμής από και προς την Κύπρο από οποιαδήποτε και σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωζώνης.

9. Η δημιουργία μιας μεγάλης χρηματοπιστωτικής αγοράς ευρώ και η διαφαινόμενη ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών στη ζώνη του ευρώ θα δημιουργήσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες από τις οποίες μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη και η Κύπρος.

10. Η ένταξη της Κύπρου στην ΟΝΕ θα έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων περιλαμβανομένων και των επενδύσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σ’ αυτό θα συμβάλουν η εναρμόνιση της νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής εταιρειών, η εξάλειψη των συναλλαγματικών και άλλων κινδύνων, η μείωση του κόστους, των επιτοκίων κ.τ.λ.

11. Από την εισαγωγή του ευρώ σημαντικά οφέλη θα έχει και ο τουρισμός. Σχετικά με την εξέταση των επιπτώσεων που αναμένονται να υπάρξουν στον τομέα αυτό πρέπει να γίνει ο εξής διαχωρισμός.

  1. το τουριστικό ρεύμα που προέρχεται από χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην Ο.Ν.Ε δεν θα επηρεαστεί τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι από τις χώρες αυτές προέρχεται η πλειοψηφία των τουριστών μας, με κύρια χώρα προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο.
  2. Για τον τουρισμό μας που προέρχεται από τις χώρες μέλη της ΟΝΕ, η σταθερότητα του ευρώ θα έχει αναμφίβολα θετικές επιδράσεις, αφού θα εκμηδενίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των χωρών που παλαιότερα απολάμβαναν οι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Ισπανία και η Ελλάδα, με την πολιτική της συστηματικής υποτίμησης του εθνικού τους νομίσματος.

ΧΡ. Γ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

ΠΗΓΗ: polignosi.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close