ΕιδήσειςΚύπρος

Σε κίνδυνο φτώχειας το 28,7% του πληθυσμού ΕΕ με αναπηρία και 34,1% στην Κύπρο το 2018

Το 2018, περίπου το 28,7% του πληθυσμού της ΕΕ με αναπηρία (ηλικίας 16 ετών και άνω) βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 19,2% των ατόμων χωρίς περιορισμό, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι 34,1%, σε σύγκριση με το 20,4% για τον γενικό πληθυσμό.

Η Eurostat καταγράφει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, όμως σε όλα αυτά τα άτομα με αναπηρία είναι περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από αυτά που δεν έχουν κανένα. Το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό κυμάνθηκε από 18,4% στη Σλοβακία (2017 στοιχεία), 21,0% στη Γαλλία και 21,7% στην Αυστρία έως 43,0% στη Λιθουανία, 43,6% στη Λετονία, φτάνοντας στο 49,4% Βουλγαρία.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close