ΕιδήσειςΚύπρος

Συμβουλές για οργανωμένα ταξίδια που ακυρώθηκαν από Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί όλους τους καταναλωτές «που πλήρωσαν χρήματα για οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε, με επιστολή τους προς το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου να ζητήσουν και να απαιτήσουν να τους επιστραφούν τα χρήματα με την ενεργοποίηση της εγγυητικής του διοργανωτή ταξιδιών που δεν τους επιστρέφει τα χρήματα».
 
Σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών προτρέπει τους καταναλωτές, όπως «στην επιστολή τους να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους, το ύψος του ποσού που πλήρωσαν, τα στοιχεία επικοινωνίας του διοργανωτή ταξιδιών και τα στοιχεία του ταξιδιού τους».
 
Τους συμβουλεύει, επίσης, «αντίγραφο της επιστολής τους να αποστείλουν και στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με την σημερινή ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, θα ήθελε να φέρει σε γνώση σας και να καταγγείλει δημόσια τα πιο κάτω:

1. Το Κράτος και η Βουλή, σε γνώση τους, ψήφισαν το  νόμο Ν. 159(Ι)/2020 στον οποίον υπάρχουν παράνομες διατάξεις σε βάρος σας. Συγκεκριμένα επιχειρείται η αφαίρεση του νόμιμου δικαιώματός σας για άμεση και πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας για οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε.

2. Οι διατάξεις του πιο πάνω νέου νόμου, Ν. 159(Ι)/2020, που σας αφαιρεί το δικαίωμα της άμεσης και πλήρους   επιστροφής των χρημάτων σας, παρ’ όλο που καμιά νομική ισχύ μπορούν να έχουν σε δικαστική διαδικασία, πάσχουν σοβαρά ακόμα και στην εφαρμογή τους ως έχουν, για τους πιο κάτω λόγους:

     Ι. Δεν ορίζεται Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεών του. Χωρίς Αρμόδια Αρχή  

        τότε ποια  η αποτελεσματικότητά του.

    ΙΙ. Δεν καθορίζονται ποινές. Χωρίς ποινές ποια η πίεση για εφαρμογή των διατάξεων του.

   ΙΙΙ. Δεν ορίζεται Εγκεκριμένο Σώμα που να διαχειρίζεται τις εγγυητικές που θα πρέπει να

        καταθέσουν οι διοργανωτές ταξιδιών για να καλύψουν το ύψος των ποσών που θα

        καταβληθούν με πιστωτικές σημειώσεις, «vouchers».

3. Με το νόμο για τα οργανωμένα ταξίδια, Ν. 186(Ι)/2017, ορίστηκε από τον Υπουργό Ενέργειας ως Εγκεκριμένο Σώμα για την έγκριση του ύψους της τραπεζικής εγγύησης από τους διοργανωτές ταξιδιών και τη διαχείριση αυτών των εγγυητικών, ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου.

4. Μέλη του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, είναι σχεδόν το σύνολο των διοργανωτών ταξιδιών. Συνοπτικά γεννάται το ερώτημα πόσο διαφανές είναι οι ίδιοι οι διοργανωτές ταξιδιών να διαχειρίζονται τις δικές τους εγγυητικές. 

5. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών πληροφορήθηκε ότι μεγάλο μέρος των διοργανωτών ταξιδιών, σε γνώση τους και παράνομα, κατέθεσαν ανακριβή στοιχεία, με αποτέλεσμα το ύψος των εγγυητικών που κατάθεσαν να είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό που προνοείται στη σχετική νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχει διοργανωτής ταξιδιών που κατέθεσε εγγυητική μόνο στο 15% – 20% της εγγυητικής που θα έπρεπε να καταθέσει. Έτσι, οι καταναλωτές θα είναι ακάλυπτοι για το υπόλοιπο 80% – 85% σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι καταναλωτές θα πάρουν πίσω μόνο τα 15 – 20 σεντ για κάθε ευρώ από τα χρήματα που πλήρωσαν.

6. Πληροφορίες του Κυπριακού Συνδέσμου καταναλωτών αναφέρουν ότι ακόμα και αξιωματούχοι του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παράνομα κατέθεσαν εγγυητικές με χαμηλότερο ύψος από αυτό που προβλέπεται από το Ν. 186(Ι)/2020.

7. Όλες οι πάνω παραβάσεις που αφορούν τις εγγυητικές που κατάθεσαν διοργανωτές ταξιδιών, καταγγέλθηκαν επίσημα στην Αρμόδια Αρχή που είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, όπως επίσης και άλλες καταγγελίες, από τις 03 Μαΐου 2020. Δυστυχώς, παρ’ όλο που στάλθηκε και σχετική υπενθύμιση στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ο Σύνδεσμος δεν έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση, παρ’ όλο που εκτιμά ότι η διερεύνηση των καταγγελιών του θα έπρεπε ήδη να είχε ολοκληρωθεί.

8. Ακόμα και σήμερα, παρά τις διατάξεις του νέου νόμου, Ν. 159(Ι)/2020, για την προσφορά πιστωτικής σημείωσης, voucher,  προς τους καταναλωτές για ταξίδια που ακυρώθηκαν, υπάρχει τουλάχιστο ένας διοργανωτής ταξιδιών που αρνείται να εκδώσει πιστωτική σημείωση και πιέζει τους καταναλωτές να αποδεχθούν επιστροφή χρημάτων ύψους περίπου 80% και το υπόλοιπο 20% να το πάρουν όταν και αν θα επιστραφούν από τους συνεργάτες του τα χρήματα που πλήρωσε ως προκαταβολές. Για το υπόλοιπο 20% δεν δίνει οποιαδήποτε εγγύηση ή πιστωτική σημείωση.

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί όλους τους καταναλωτές που πλήρωσαν χρήματα για οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε, με επιστολή τους προς το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου να ζητήσουν και να απαιτήσουν να τους επιστραφούν τα χρήματα με την ενεργοποίηση της εγγυητικής του διοργανωτή ταξιδιών που δεν τους επιστρέφει τα χρήματα.

Στην επιστολή τους οι καταναλωτές να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους, το ύψος του ποσού που πλήρωσαν, τα στοιχεία επικοινωνίας του διοργανωτή ταξιδιών και τα στοιχεία του ταξιδιού τους. Αντίγραφο της επιστολής οι καταναλωτές συμβουλεύονται να αποστείλουν και στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Ακόμα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών συμβουλεύει όσους έλαβαν πιστωτική σημείωση, voucher, και θα το ήθελαν, να ζητήσουν και αυτοί την άμεση επιστροφή  των χρημάτων τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι καταναλωτές αποδέχθηκαν τη πιστωτική σημείωση, voucher,  δεν ήταν διαφανείς και οι καταναλωτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να πάρουν τις ορθές αποφάσεις.

Με τη σημερινή ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ελπίζει στην δημοσιοποίηση του θέματος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για άσκηση πίεσης προς τους Αρμοδίους για διερεύνηση σε βάθος των καταγγελιών του. Το όλο θέμα αγγίζει τα όρια του σκανδάλου.

Μάριος Δρουσιώτης,

Πρόεδρος.


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close