ΥπηρεσίεςΦιλοξενίες

Συμμετοχή της ΑΗΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ

Σε συνέχεια της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΦΑ (Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου) και ΑΗΚ στις 9 Μαρτίου, με θέμα τη συμμετοχή της ΑΗΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), η ΑΗΚ ανακοινώνει πως, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη συμφωνία, προχώρησε στην καταβολή του συνολικού ποσού των €43 εκ.  Η ΑΗΚ πλέον μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ με ποσοστό 30%.  

Η συμφωνία αυτή αποτελεί κατάληξη μιας πολυετούς προσπάθειας και ενδυναμώνει το ρόλο της ΑΗΚ στη νέα ενεργειακή εποχή. Ειδικά μέσα στη διαφορετική πραγματικότητα της πανδημίας του Cοvid-19, όπου δημιουργούνται επιπρόσθετες σημαντικές και πολυδιάστατες προκλήσεις.

Παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες του ευρύτερου περιβάλλοντος, η ΑΗΚ στο πλαίσιο της αποστολής της, με σύνεση και ευθύνη, υλοποιεί το στρατηγικό της σχεδιασμό. Κύριος στόχος είναι η ενεργειακή ισχυροποίηση της Κύπρου. Κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από: την ανάπτυξη υποδομών έλευσης Φυσικού Αερίου και τη διεύρυνση αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η συμμετοχή της ΑΗΚ σε αυτό το μεγάλης στρατηγικής σημασίας και εθνικής αξίας έργο, αποτελεί μία κομβική εξέλιξη για τον Οργανισμό και το ενεργειακό μέλλον του τόπου μας. 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close